nieuws

Groeiend bewustzijn over milieurisico

Branche

Milieurisico is volgens nieuw onderzoek van ACE een van de sterkst opkomende risico’s voor Europese bedrijven. Het bewustzijn hierover is gegroeid bij ondernemers maar er is nog wel een hoop werk aan de winkel voor de bedrijven, verzekeraars en makelaars.

Groeiend bewustzijn over milieurisico

Veel Europese bedrijven zijn nog steeds slecht voorbereid op dit risico en meer dan 60% vindt de informatie die zij ontvangen moeilijk te begrijpen. “Er bestaat onder veel bedrijven heel wat verwarring en onzekerheid over hun dekking”, vertelt Lauretta Alberti, Senior Environmental Insurance Underwriter bij ACE. “Ons onderzoek toont aan dat de helft van de ondernemingen geen specifiek beleid heeft voor milieurisico en degenen die van mening zijn dat zij dat wel hebben, zijn niet zeker van de dekkingsgraad.”  Er moet nog heel wat werk worden verzet om de voorlichting over, en het begrijpen van milieurisico’s te verbeteren, meent Alberti. “Daarbij zullen verzekeraars en makelaars nauw moeten samenwerken om de leemtes in de kennis op te vullen.”

Impact

Op de vraag van welke opkomende risico’s zij de grootste financiële impact op hun eigen bedrijfsvoering verwachten, noemde 42% van de bedrijven milieurisico. Dit suggereert dat bedrijven zich nu bewust zijn van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn van de Europese Unie (EU) en de gevolgen daarvan.

 

Ook andere cijfers uit het onderzoek van ACE  onder bedrijven laten een toenemende bewustwording bij bedrijven zien:

  • 48% verwacht dat de ernst van het milieurisico in de komende twee jaar zal toenemen
  • 74% is ervan overtuigd dat zij hun eigen verantwoordelijkheid voor het milieu serieus moeten nemen en dat zij niet kunnen rekenen op overheidssteun
  • 73% geeft aan dat hun aandeelhouders het milieurisico serieuzer nemen
  • 62% vindt de informatie die zij ontvangen over milieurisico moeilijk te begrijpen

Hoewel de richtlijn een gemeenschappelijke basis legt voor alle 27 EU-lidstaten, blijven er significante verschillen bestaan tussen de wetgeving in de lidstaten en de manier waarop de richtlijn wordt toegepast. “Bovendien blijven de regels veranderen”, aldus Alberti. “We verwachten dat de richtlijn volgend jaar wordt herzien. Daarnaast richt de EU zich nu ook op offshore-activiteiten en werd er begin dit jaar een voorlopige overeenkomst bereikt over striktere regelgeving rond olie- en gaswinning. Daarmee zouden bedrijven volledig aansprakelijk worden voor schade die zij veroorzaken in EU-wateren.”

Opkomende markten

Milieukwesties lijken, behalve in de rijpe Europese economieën, nu ook in opkomende markten hoog op de agenda te worden gezet. Bijna de helft (48%) van de bedrijven in Turkije en het Midden-Oosten verwacht dat de impact van milieurisico op hun bedrijven ernstiger zal worden. Naast de impact die de EU-wetgeving speelt ook de mening over milieukwesties van de belangrijkste stakeholders een belangrijke rol bij de toenemende bewustwording. Bijna driekwart (73%) van alle Europese ondernemingen gaf aan dat hun stakeholders het milieurisico serieuzer nemen, een percentage dat in Frankrijk zelfs 83% bedroeg.

Kennisontwikkeling

Nu de bedrijven zich bewuster zijn van de richtlijn, is er ook meer begrip voor de veranderende aspecten van milieurisico, merkt Alberti op. “Vorig jaar was plaatselijke vervuiling nog de grootste zorg voor bedrijven, wat aangeeft dat ze zich toen nog steeds richtten op de meer voor de hand liggende, traditionele gebieden van milieurisico. Maar dit jaar worden watervervuiling en bedrijfsonderbreking als de grootste milieurisico’s genoemd, waaruit we kunnen afleiden dat de bedrijven zich nu beter bewust zijn van alle milieu-gerelateerde risico’s waarvoor ze zich gesteld zien.”

 

Reageer op dit artikel