nieuws

Stoelendans in regionale top Allianz

Branche

Allianz heeft besloten om de samenstelling van de raden van bestuur van zowel Allianz Benelux NV als Allianz Nederland Groep NV te wijzigen en deze met elkaar te integreren. Per januari 2014 bestaan de beide gremia uit dezelfde leden en staan ze onder voorzitterschap van Robert Franssen, de regionale ceo van Allianz Benelux, die inmiddels ook deel uitmaakt van het International Executive Committee (IEC) van Allianz Group.

Stoelendans in regionale top Allianz

Sjoerd Laarberg blijft bestuursvoorzitter van Allianz in Nederland en hier verantwoordelijk voor Sales & Distribution. De overige verantwoordelijkheden binnen de beide raden van bestuur zijn verdeeld over Wilfried Neven, ceo in België en daar verantwoordelijk voor Sales & Distribution alsmede Technical P&C, Jean-Pascal Vialaron is chief financial officer en ceo in Luxemburg, Eric Schneijdenberg is chief operating officer, Kathleen van den Eynde, de enige vrouw in het gezelschap is, verantwoordelijk voor Technical Life & Health, Asset Management en Investment Management en Jörg Weber neemt Digital & Market Management onder zijn hoede.
Robert Franssen noemt de homogene samenstelling van de raden van bestuur een logische stap, gezien de mate waarin de activiteiten zijn geïntegreerd binnen de Benelux. “De lokale raden van bestuur blijven volledig beslissingsbevoegd en tegelijkertijd neemt de consistentie van het beleid in de hele Benelux toe", is zijn overtuiging.

Reageer op dit artikel