nieuws

Aantal keurmerkverzekeraars gedaald

Branche

Het aantal verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) is vorig jaar gedaald van 54 naar 46. Tegenover negen maatschappijen die uit de lijst verdwenen, stond slechts een nieuwe keurmerkhouder: ASR.

Aantal keurmerkverzekeraars gedaald

Van vier verzekeraars werd het keurmerk ingetrokken. Ardanta en Onderlingehulp (beide ASR) voldeden niet aan de normen voor telefonische bereikbaarheid en reactietermijnen. Op dat laatste punt schoten ook Agis en TakeCareNow! (beide Achmea) tekort. Twee verzekeraars hebben hun activiteiten gestaakt en twee maatschappijen zijn uit vrije wil met het keurmerk gestopt. Dat zijn SON scheepsverzekeringen en OVZ (TVM). Zij gaven aan niet de infrastructuur te hebben om de rapportages op te leveren waaruit blijkt dat zij voldoen aan de keurmerkeisen. Daarnaast is een verzekeraar gefuseerd met een ander label.
Overigens heeft Chubb per 1 januari het keurmerk ingeleverd, omdat het onvoldoende zou aansluiten op de doelgroep. Chubb richt zich op zakelijke verzekerden en het KKV is vooral bedoeld voor consumenten. Daarmee is het actuele aantal keurmerkverzekeraars gedaald naar 45.
De Stichting toetsing verzekeraars heeft vorig jaar 17 beoordelingen uitgevoerd, waarvan er 6 direct positief uitvielen. Er waren 16 herbeoordelingen, die leidden tot 4 intrekkingen van het keurmerk.
Verzekeraars die niet door de beoordeling komen, reageren vaak niet in 90% van de gevallen tijdig op een vraag, versturen geen bericht bij overschrijding van de termijn en scoren onvoldoende op telefonische bereikbaarheid.
Gemiddeld bedraagt de telefonische wachttijd bij de KKV-verzekeraars 81 seconden. In 2013 kwam het vaker voor dat een beller langer dan 5 minuten moest wachten. E-mails worden gemiddeld na bijna twee dagen beantwoord.

 
 

Reageer op dit artikel