nieuws

Verzekeraars krijgen pluim voor naleving gedragscodes

Branche

Verzekeraars hebben ‘een grote slag’ gemaakt met het naleven van de ruim zestig gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen van het Verbond van Verzekeraars. Dat constateert het Verbond na bestudering van het onderzoeksrapport 2013 van de Stichting toetsing verzekeraars.

Verzekeraars krijgen pluim voor naleving gedragscodes

Het Verbond kent ruim zestig gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen, waarvan elk jaar een selectie in de toets wordt betrokken. In de toets van 2013 zijn twaalf gedragscodes en regelingen bij 57 van de 135 leden van het Verbond onderzocht. Tot deze 57 verzekeraars behoorden ook de 52 verzekeraars waarvan vorig jaar bleek dat zij niet aantoonbaar voldeden aan alle zelfregulering. Het onderzoek betrof volgens het Verbond een diepgaand self assessment en bedrijfsbezoeken. Daarnaast is onder een aantal verzekeraars een steekproef gehouden om hun scores uit 2012 te toetsen.
Bewustwording
“De resultaten van het self assessment laten zien dat de bewustwording van verzekeraars van het belang van zelfregulering fors is toegenomen”, aldus het Verbond. Van de 52 leden die in 2012 niet voldeden, ‘slaagden’ er 37 dit jaar wel direct bij het opstellen van de rapportage in september. “Twaalf gaven aan binnen enkele maanden aan de getoetste zelfregulering te voldoen. Met de overige leden zijn gesprekken gevoerd, zodat zij ook snel aan de normen zullen voldoen.”
Het Verbond is positief over deze forse toename van de compliance. “De rapportage maakt zichtbaar dat verzekeraars werk hebben gemaakt van het kunnen voldoen aan de regels van de branche. Vorig jaar bleek dat de aantoonbare naleving van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens het laagst was. Het self assessment 2013 laat zien dat ook bij deze regeling de compliance sterk is verbeterd. Dat geldt ook voor de Gedragscode Verzekeraars.”

Reageer op dit artikel