nieuws

Slaat Brazilië toe?

Branche

Hoe de Goddelijke Kanaries het tijdens het aankomende WK voetbal gaan doen in eigen land valt nog te bezien. Economisch gezien presteert Brazilië al een tijd lang op topniveau en bedrijven drommen samen om deel uit te kunnen maken van het succesverhaal. Toch zijn er hele reële risico’s waarmee rekening moet worden gehouden.

Slaat Brazilië toe?

Hoewel de economische groei flink is teruggevallen ten opzichte van het topjaar 2010 (7,8%) is de 2,5%  die voor dit jaar wordt verwacht nog steeds indrukwekkend. Zeker vergeleken met de nog steeds zwak presterende Europese economieën. Een ander contrast is de positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid. Waar Amerika en Europa hoofdzakelijk te maken hebben met een ‘jobless recovery’, creëren bedrijfsleven en overheid in Brazilië jaarlijks een paar miljoen nieuwe banen. De nieuwe welvaart druppelt ook naar beneden in de sociaaleconomische piramide. Naar schatting meer dan 30 miljoen Brazilianen hebben de afgelopen jaren de armoede achter hen gelaten.

Grondstoffen

Het succes is goeddeels te danken aan de rol van grondstoffen waar Brazilië rijk aan is. Ze waren bijzonder in trek tijdens de mondiale economische boom in de eerste jaren van deze nieuwe eeuw. Zelfs na het uitbreken van de financiële crisis zorgde de enorme honger van China naar grondstoffen ervoor dat de Braziliaanse economie bleef drijven.

Brazilië heeft op verschillende manieren ook geprofiteerd van het feit dat er geen catastrofale fouten zijn gemaakt,  iets waar het land niet altijd goed in is geweest. “Meer dan anderhalf decennium heeft Brazilië hetzelfde economische beleid gehad, dat zeer efficiënt bleek”, aldus Marcos Gunn, Regional Chief Operating Officer, ACE Latin America.

De vorige presidenten Cardoso en Lula dienden elk 8 jaar en volgden een stringent monetair beleid en bescheiden hervormingsagenda’s die dienstbaar bleken tijdens de economische crisis. Op het moment dat Lehman Brothers klapte in 2008, genoot Brazilië van een ongekende politieke en economische stabiliteit. De regering begon zelfs geld opzij te zetten. Een groot contrast met de ‘Aziëcrisis’ halverwege de jaren 90 toen de Braziliaanse Centrale Bank bijna al zijn reserves ‘verbrandde’ om de eigen munt -de Real- te beschermen.

“De verzekeringsindustrie heeft meegesurft op de golven van de economische groei”

De financiële sector heeft flink geprofiteerd van de economische groei. Met grote infrastructurele projecten, een aanwassende stroom kapitaal- en consumptiegoederen en miljoenen consumenten met meer geld in hun zakken mag dit geen verrassing heten. Verzekeraars vormen hier geen uitzondering op. Ze groeiden de afgelopen jaren vaak nog sterker dan de economie in zijn algemeenheid.  “De verzekeringsindustrie heeft meegesurft op de golven van de economische groei”, aldus Gunn. ACE zit sinds 1999 in Brazilië en heeft ook aan kunnen haken op de groei.

Risico’s

Zoals in alle opkomende economieën kan Brazilië een risicovolle omgeving zijn voor internationale bedrijven. “Het voornaamste probleem voor bedrijven is dat ze moeten opereren in een economie waar de verwachtingen erg hoog zijn”, stelt riskconsultant Rear Admiral Chris Parry.  Zo is het risico op een hoge inflatie op dit moment al realiteit geworden en bestaat er bijvoorbeeld ook het risico dat de infrastructuur zich niet snel genoeg ontwikkelt om de economische groei te ondersteunen.

Specifiek voor Brazilië geldt dat de politieke hervormingen zich nog in een beginstadium bevinden en er nog veel werk te doen is om veranderingen aan te brengen in het regeringsapparaat, het onderwijs, de zorg en wetten op het gebied van arbeid en eigendom.  De uitdaging daarbij ligt vooral in een juridisch systeem dat nog niet waterdicht is. Er zijn onder meer beschuldigingen van corruptie en het samenvallen van juridische met corporate en andere belangen. Dit leidt regelmatig tot grote protesten zoals afgelopen zomer, toen in diverse Braziliaanse steden honderdduizenden mensen de straat op gingen.

Juridische problemen

Juridische problemen worden in zijn algemeenheid gezien als een horde voor de ontwikkeling van de verzekeringsmarkt. Europese risicomanagers klagen vaak dat de Braziliaanse juridische eigenaardigheden het vrijwel onmogelijk maken om het land op te nemen in wereldwijde verzekeringsprogramma’s. “Er zijn ongeveer 80 herverzekeraars in het land en pakweg zes hebben voldoende capaciteit”, stelt Andres Holownia, oud-voorzitter van de Braziliaanse riskmanagers vereniging ABGR en hoofd riskmanagement bij Scania Latin America.

De situatie is de afgelopen jaren verbeterd, maar onzekerheid ligt op de loer, vooral omdat de regering de neiging heeft om nationale herverzekeraars te beschermen. Samen met het stringente toezicht leidt dit ertoe dat het aanbod aan commerciële verzekeringsproducten nog steeds beperkt is in Brazilië. Holownia gelooft echter dat het aanbod zal verbeteren als de markt verder wordt geliberaliseerd. Zowel de verzekeringssector als het risicomanagement, hebben echter ook te kampen met een tekort aan medewerkers die beschikken over de juiste vaardigheden. Overall zijn de uitdagingen nog maar net begonnen voor de grootste economie van Latijns Amerika.

 

Reageer op dit artikel