nieuws

EU geeft groen licht voor verkoop Reaal

Branche

De Europese Commissie heeft de door de Nederlandse overheid voorgestelde herstructureringsplannen voor SNS Reaal goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij voor het los van elkaar verkopen van de bank- en verzekeringsactiviteiten en het afsplitsen van de tak Property Finance.

EU geeft groen licht voor verkoop Reaal

Bovendien heeft de commissie verklaard dat de nationalisatie van het concern conform de Europese regels heeft plaatsgevonden. "Zodra de markt het toelaat, zal de staat SNS Reaal verkopen", schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. "De instemming met de herstructureringsmaatregelen leidt ertoe dat de bank en de verzekeraar eerst worden gesplitst en daarna apart zullen worden verkocht."
Verkoop
Uiterlijk komende zomer zal een advies worden uitgebracht over de privatisering van SNS Bank. "Verzekeraar Reaal ontplooit voor het merendeel activiteiten die relatief veel baat hebben bij meer schaal, bijvoorbeeld individuele levensverzekeringen en pensioenen. Daarom ligt een onderhandse verkoop het meest voor de hand." Een onderzoek naar de mogelijkheden zal in maart worden opgeleverd door NL financial investments (NLFI), die ook de aandeelhoudersrechten in ABN Amro en ASR uitoefent.  "Voordat de daadwerkelijke verkoop start, zal opnieuw worden bezien of de voorbereide optie nog steeds de voorkeur heeft." Voor eind dit jaar zullen ook SNS Reaal en Propery Finance aan NLFI worden overgedragen.
Vastgoed
De vastgoedactiviteiten van SNS Reaal zullen worden afgesplitst en ondergebracht in een vastgoedbeheerorganisatie. "Deze organisatie wordt daarmee een aparte staatsdeelneming. Deze zal de tijd krijgen de vastgoedportefeuille beheerst af te bouwen."
Beperkingen
Totdat de herstructurering is afgerond, geldt een aantal beperkingen. Zo geldt er gedurende drie jaar een overnameverbod. SNS Reaal mag het staatseigendom niet gebruiken in reclame-uitingen en in communicatie met bestaande en/of potentiële klanten of beleggers. Totdat de staatssteun is terugbetaald, gelden beperkingen voor de beloning van werknemers.

Reageer op dit artikel