nieuws

CDFD zet consequenties Wft-vakbekwaamheidseisen op een rij

Branche

De Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met de voorgestelde versoepelingen van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. De overgangstermijn wordt o.a. verlengd tot 1 januari 2011 en de PEplus-examens worden aangepast meldt de CDFD.

CDFD zet consequenties Wft-vakbekwaamheidseisen op een rij

Om de markt meer tijd te geven om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen, wordt de overgangstermijn verlengd van 1,5 naar 2 jaar. De einddatum wordt nu 1 januari 2016. Elke diplomahouder moet in de overgangsperiode een PEplus-examen (voorheen genaamd Inhaal-/PE-examen) voor de hem relevante beroepskwalificatie(s) afleggen.
De Minister van Financiën houdt de mogelijkheid open om diploma’s toe te voegen aan de lijst met gelijkstellingen. Dit betekent dat een deskundigheidsbewijs wordt gelijkgesteld met een huidig Wft-diploma.

PEplus-examens

Het aantal eind- en toetstermen van de PEplus-examens is met 30% verminderd. Een adviseur die in het bezit is van geldige diploma’s ‘Consumptief krediet’, ‘Hypothecair krediet’ en ‘Basis’ hoeft alleen het PEplus-examen ‘Hypothecair krediet’ af te leggen. De adviseur is dan zowde beroepskwalificatie ‘Adviseur Hypothecair krediet’ als de beroepskwalificatie ‘Adviseur Consumptief krediet’. Het PE-plus-examen ‘Hypothecair krediet’ kwalificeert tevens voor ‘Adviseur Basis’ en ‘Adviseur Vermogen’. Er gelden namelijk vergelijkbare vrijstellingen voor:

  • PEplus-examen Schade Zakelijk leidt tevens tot PEplus-examen Schade Particulier;
  • PEplus-examen Pensioen leidt tevens tot PEplus-examen Vermogen;
  • PEplus-examen Hypothecair krediet leidt tevens tot het PEplus-examen Vermogen;
  • Alle PEplus-examens (waarvan relevante onderdelen van Basis deel uitmaken) leiden tot het PEplus-examen Basis.

PE-examens

In het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk moeten individuele medewerkers verplicht driejaarlijks een PE-examen afleggen. In principe worden alleen PE-actualiteiten getoetst die binnen een tijdsbestek van één jaar hebben plaatsgevonden.

Module zorgverzekering

In de modulestructuur worden enkele wijzigingen aangebracht. Zo zal de module ‘Basis’ worden geschrapt uit de beroepskwalificatie ‘Adviseur Zorgverzekering’. Een aantal relevante eind- en toetstermen uit de module ‘Basis’ zijn toegevoegd aan de module ‘Zorgverzekering’.

Volmacht

De voorgenomen modules voor de Gevolmachtigd Agent (Volmacht Algemeen, Volmacht Schade Extra en Volmacht Overig) worden opgeschort. Tot nader bericht gelden voor gevolmachtigd agenten geen andere vakbekwaamheidseisen dan die al voor de negen reguliere beroepskwalificaties gelden.

Vakbekwaamheidsbouwwerk toegelicht

Alle informatie over ‘Vakbekwaamheid na 2013′ is beschikbaar op de website van CDFD.

Reageer op dit artikel