nieuws

Bonden praten met Achmea over sociaal plan

Branche

Bij Achmea komt een op de vijf banen te vervallen in de komende drie jaar. Voor 3.000 medewerkers ligt een gedwongen ontslag in het verschiet. De vakbonden vinden het daarom belangrijk om te zorgen voor een goed sociaal plan; het huidige plan loopt medio volgend jaar af. Vandaag zijn de onderhandelingen al begonnen.

Bonden praten met Achmea over sociaal plan

"De organisatiewijzigingen passen bij een verzekeraar in deze tijd, maar zal wel volgens onze berekeningen rond de 4.000 arbeidsplaatsen gaan kosten. Nu komt het erop aan dat Achmea laat zien de meest vertrouwde werkgever te willen zijn", vindt De Unie. De bond wil dat voor boventallige medewerkers het huidige sociaal plan blijft gelden. "Op dit moment heeft Achmea een sociaal plan waar iedereen de eerste helft van 2014 nog op kan terug vallen. De Unie wil ervoor zorgen dat ook de medewerkers die na half 2014 boventallig worden een vergelijkbaar sociaal plan krijgen. Achmea heeft echter al aangegeven dat zij dit sociaal plan niet ongewijzigd wil voortzetten."
Nieuw plan
Over de nieuwe invulling van dat sociaal plan wordt nu door Achmea met de vakbonden onderhandeld. "De Unie vindt het belangrijk dat de focus ligt op het vinden van een andere baan." Boventallige medewerkers worden nu nog zo veel mogelijk begeleid naar een baan binnen het concern. "Bij een krimpende organisatie en een grote boventalligheid in een korte tijd zal de mogelijkheid van Achmea om medewerkers in de eigen organisatie op te nemen, afnemen. De Unie vindt dat de instrumenten van het sociaal plan zich ook moeten focussen op het vinden van een baan buiten Achmea."
FNV Bondgenoten roept de leden op om zelf het heft in handen te nemen: "Wacht niet af, neem initiatief. Je moet het zelf doen. Wij gaan aan de slag om te zorgen dat er voor iedereen die geraakt wordt een goede regeling is."

Reageer op dit artikel