nieuws

‘Inhaal-PE-examens gaan definitief door’

Branche

Opleidingsinstituut Nibe-SVV loopt alvast vooruit op de discussie van woensdag in de Vaste Kamercommissie voor Financiën door te stellen dat minister Dijsselbloem heeft laten weten dat de Inhaal-PE-examens, inmiddels ook wel PE-Plus-examens genoemd, definitief doorgaan. “Voorstellen om de examens te vervangen door een PE-puntensysteem en/of verplichte opleidingsdagen hebben de minister niet kunnen overtuigen. Dat betekent dat ook de structurele PE-examens (elke 3 of 5 jaar) doorgaan”, aldus de nieuwsbrief.

‘Inhaal-PE-examens gaan definitief door’

Wel zijn er op het laatste moment nog enkele aanpassingen gedaan, waardoor het voor bestaande diplomahouders wat makkelijker lijkt te worden, zegt het opleidingsinstituut: “De minister heeft flink geschrapt in de exameneisen van de Inhaal-PE-examens. Bovendien hoeven degenen die naast het diploma Adviseur hypothecair krediet óók het diploma Adviseur consumptief krediet willen, voor dit laatste diploma géén apart Inhaal-PE examen af te leggen. Voor het diploma Adviseur Zorgverzekering is het bezit van het diploma Basis straks niet nodig. In plaats daarvan worden de exameneisen uit Basis die ook voor Zorgverzekering relevant zijn opgenomen in de module Zorg. Daarmee krijgt die module alsnog een grotere omvang.”
Verlengde overgangsregeling
De overgangstermijn gaat van achttien maanden naar twee jaar. Uitgaande van invoering van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel op 1 januari 2014 hebben financiële dienstverleners tot 1 januari 2016 de tijd om aan de diplomaplicht te voldoen. “Niet veranderd is de eis dat alle klantmedewerkers onmiddellijk bij invoering van het nieuwe stelsel aantoonbaar actueel vakbekwaam moeten zijn voor hun werkzaamheden. Dat geldt dus zowel voor adviserende medewerkers als voor klantmedewerkers die andere (vakinhoudelijke) werkzaamheden verrichten”, aldus Nibe-SVV.

Reageer op dit artikel