nieuws

‘Impact nieuwe vakbekwaamheidsregels is enorm’

Branche

Volgens Paul Oostdam komen naar schatting tussen de 300.000 en 400.000 Wft-diploma’s in aanmerking om te worden omgevormd naar een diploma nieuwe stijl. Dat zei hij vorige week tijdens een bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars over de nieuwe vakbekwaamheidsregels, die waarschijnlijk per 1 januari ingaan. Oostdam was gevraagd om namens het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) een bijdrage te leveren aan de bijeenkomst.

‘Impact nieuwe vakbekwaamheidsregels is enorm’

Dat de impact van de regels groot is, maakte Oostdam duidelijk. “Eén ding moet u goed onthouden: niemand krijgt automatisch een nieuw Wft-diploma. Ook al bent u nu in hoge mate Wft-gekwalificeerd en voert u twaalf adviesgesprekken per dag; iedereen zal wat moeten doen om een nieuw diploma te krijgen.”
Praktijkvoorbeelden
Op de vraag voor wie de diplomaplicht precies geldt, gingen Joris Blaauw en Elisabeth Bootsma van de AFM uitvoerig in met een aantal praktijkvoorbeelden. In een van de cases stond een medewerker op een callcenter centraal. Hij wordt gebeld door een klant die een nieuwe auto heeft gekocht, die wil weten of zijn autoverzekering moet worden aangepast. De meningen over de vraag of zo iemand een diploma moet hebben, liepen uiteen en dat is volgens Blaauw niet zo gek. “Als de callcenter-medewerker zegt: ik stuur u meer informatie toe, zodat u een keuze kunt maken, dan heeft hij geen diploma nodig. Maar als hij een aanbeveling doet over het product, geldt de diplomaplicht wel. Realiseer u dus goed wat u van uw medewerkers verwacht. Ga met andere woorden niet scherp aan de wind zeilen om precies aan de regels te voldoen, maar denk goed na wat u voor uw eigen bedrijf verantwoord vindt.”
Overgangsperiode
Voor bestaande adviseurs geldt een overgangsperiode van 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2015. “Wie nu in het bezit is van een geldig Wft-diploma, kan vóór 1 juli 2015 een PE-plus examen behalen. Voor mensen die geen Wft-diploma hebben, maar wel deskundig zijn volgens het bedrijfsvoeringsmodel van de aanbieder waar ze werken, geldt dat ze vóór 1 juli 2015 een volledig nieuw Wft-diploma moeten hebben”, aldus Oostdam. Nieuwe toetreders moeten al vóór 1 juli 2014 een Wft-diploma behalen.

Reageer op dit artikel