nieuws

FFP en SEH kruipen tegen elkaar aan

Branche

De FFP en de SEH onderzoeken een samenwerking. Eerste stap: het samengaan van het nieuwe keurmerk Erkend Financieel Adviseur met het al bestaande keurmerk RFA (Register Financieel Adviseur). Zo ontstaat volgens de partijen een helder bouwwerk.

FFP en SEH kruipen tegen elkaar aan

De beide voorzitters Wim van Wingerden (SEH) en Marc van Poeteren (FFP) ondertekenden een intentieverklaring waarin staat dat de partijen willen komen ‘tot een breder samenwerkingsverband van gerespecteerde keurmerken in de financiële sector’. Ze denken met een gezamenlijk ledenaantal van 15.000 aan relevantie te winnen en gemeenschappelijke belangen beter te behartigen richting de relevante stakeholders. Wel benadrukken ze beide de blijvende autonomie en zelfstandigheid van de afzonderlijke keurmerken.
Bouwwerk
De twee partijen willen samen twee keurmerken voeren. Zoals bekend werkt de SEH aan een upgrade-programma om haar leden te kwalificeren tot breed adviserend financieel adviseur. De bestaande SEH-titel Erkend Hypotheekadviseur zal op termijn verdwijnen en plaatsmaken voor de nieuwe titel Erkend Financieel Adviseur. Daarmee ontstaat overlap met het Register Financieel Adviseur (RFA), een initiatief van de FFP uit 2012. De RFA beoogt een nieuwe beroepsstandaard te zijn voor adviseurs die financieel advies geven op basis van een breed klantbeeld. Qua beroepsprofiel en werk- en denkniveau hebben de RFA en de nieuwe Erkend Financieel Adviseur grote overeenkomsten. Vandaar een samenvoeging onder de naam Stichting REFA, Register Erkend Financieel Adviseur, aldus de twee partijen.

Helder bouwwerk
Met het label Erkend Financieel Adviseur op financieel adviseursniveau en het bestaande FFP-keurmerk op financieel plannersniveau ontstaat in de optiek van het SEH- en FFP-bestuur een ‘helder bouwwerk’. “Een piramide met als basis het Wft-kader en op bovenwettelijk niveau de Erkend Financieel Adviseur en aan de top de FFP-gecertificeerd financieel planner. Dit moet de consument helder onderscheid verschaffen in het aanbod van financiële dienstverleners.”

Reageer op dit artikel