nieuws

AFM alert op constructies met leadvergoedingen

Branche

De Autoriteit Financiële Markten start in 2014 een breed onderzoek naar constructies waarin aanbieders aan adviseurs marketingvergoedingen of leadvergoedingen betalen.

AFM alert op constructies met leadvergoedingen

De AFM meldt dat naar aanleiding van een bericht op AMweb: ‘Franchisers SNS in de knel’. In de reacties op dat bericht wordt een bemiddelingsconstructie uiteengezet. De constructie wordt als volgt omschreven: de adviseur adviseert een klant een product van een aanbieder (in dit geval een uitvaartverzekering). Hij vraagt hiervoor een fee. Vervolgens helpt de adviseur de klant om zijn/haar aanvraag voor het afsluiten van het product online in te vullen via de website van de adviseur. De adviseur ontvangt voor deze dienst een zogenaamde ‘marketingvergoeding’ van de aanbieder.
“Deze werkwijze is niet in lijn met het doel en de strekking van het provisieverbod. Voor 2014 staat een breed onderzoek naar constructies zoals hierboven beschreven op de agenda”, aldus de toezichthouder.

Reageer op dit artikel