nieuws

Adviseur van de toekomst is ‘risicoadviseur’

Branche

‘De adviseur van de toekomst is een specialist in risicomanagement: een risicoadviseur.’ Een grote meerderheid (79%) die reageerde op de Marktmeter van oktober 2013 is het met deze stelling eens. Kansen lijken er vooral te liggen voor adviseurs die de regierol op zich nemen.

Adviseur van de toekomst is ‘risicoadviseur’

De nieuwe rol van de adviseur en hoe hij in de ‘nieuwe wereld’ zijn toegevoegde waarde laat zien, wordt zo steeds concreter. De ontwikkelingen rondom provisie leidden ertoe dat al veel adviseurs zich oriënteerden op nieuwe businessmodellen en zich genoodzaakt zagen om keuzes te maken in de gebieden waarop ze zich voortaan richten. Risicomanagement zou zo’n gebied kunnen zijn.

Behoefte

De marktontwikkelingen bieden daarvoor kansen. Onderzoek onder MKB-bedrijven wijst bijvoorbeeld uit dat ondernemers onvoldoende bekend zijn met de risico’s die zij lopen. Dat leidt ertoe dat ze soms al bij een kleine tegenslag in financiële problemen raken, met alle gevolgen van dien. Hun behoefte aan advies rondom risicobeheersing is dan ook groot.

Regierol

Wie zich richt op risicomanagement moet zich volgens Fred de Jong, die onderzoek deed naar de waarde van advies,  bewust zijn van het uitgebreide instrumentarium dat bij risicobeheersing hoort. ‘Risicobeheersing bestaat niet alleen uit financiële producten’, zo concludeerde hij. Rogier Jonkman, vennoot bij Lukassen en Boer, is het daar volledig mee eens. Hij ziet kansen voor adviseurs die bij risicobeheersing een regierol op zich nemen, als ze zich buigen over de bedrijfscontinuïteit van een klant. Een ‘instrument’ dat onlosmakelijk bij die regierol hoort, is volgens hem een netwerk van experts. “Een netwerk van vaste leveranciers die bij schades meteen kunnen inspringen, is onmisbaar”, zegt hij. “Maar ook op andere vlakken kun je met specialisten – zoals preventie-experts – het verschil maken om risico’s te beheersen.”

Reageer op dit artikel