nieuws

Wie werkt er mee aan de toekomst van de verzekeringsbranche?

Branche

Samen met het Verbond van Verzekeraars hebben CNV Dienstbond, de Unie en FNV Bondgenoten een start gemaakt met het opstellen van een middellangetermijnvisie over arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarkt in de verzekeringssector. Tijdens dit project staan vier onderwerpen centraal: beloning; pensioenen; in- en doorstroom en uitstroom van medewerkers naar andere banen. De visie moet richting geven, maar is niet bedoeld als blauwdruk voor toekomstige cao’s of sociale plannen.

Wie werkt er mee aan de toekomst van de verzekeringsbranche?

De ontwikkelingen in de verzekeringsbranche voltrekken zich in een snel tempo, aldus de initiatiefnemers. " Wet- en regelgeving hebben grote invloed op de wijze van werken en het verdienmodel.  De inhoud van functies verandert en medewerkers moeten steeds nieuwe competenties leren. Zelfs de overheid kijkt nauwlettend naar de sector als het gaat om het belonings- en bonusbeleid. En als klap op de vuurpijl hebben we te maken met de afbrokkelende werkgelegenheid door internetverzekeraars."
Expertgroep
De bonden nodigen hun leden uit om deel te nemen aan de discussie, bijvoorbeeld als lid van een expertgroep. Een expertgroep bestaat uit circa zes mensen, die worden voorgedragen door de bonden en het Verbond van Verzekeraars. Zo’n expertgroep  behandelt één van de vier  onderwerpen en komt tot een set van oplossingsrichtingen. Het is vervolgens aan de regiegroep (werkgevers en bonden) om uit die oplossingsrichtingen een keuze te maken. De doorlooptijd van een expertgroep is circa een maand, met een tijdsbesteding van enkele uren per week, die vallen onder vakbondsverlof.

Reageer op dit artikel