nieuws

Rabo schaft variabele beloning RvB af

Branche

Ralf Dekker en Rien Nagel treden per 1 november 2013 toe tot de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Op een variabele beloning hoeven beide heren niet te rekenen: Rabobank maakt tegelijk met de benoemingen de afschaffing bekend van de variabele beloning van de raad van bestuur.

Rabo schaft variabele beloning RvB af

Dekker en Nagel krijgen een leidende rol bij de implementatie van het Programma Visie 2016. De raad van bestuur van Rabobank Nederland is daarmee weer op sterkte en bestaat uit zes personen. Ralf Dekker (56) wordt Chief Operating Officer ‘met een groepsbrede eindverantwoordelijkheid  voor de operationele ondersteuning van de bancaire dienstverlening’. Dekker werkt sinds 1993 bij Rabobank Groep. Sinds 2006 is hij Chief Operating Officer van Rabobank International. Rien Nagel (50) krijgt de verantwoordelijkheid voor de marktbediening van particulieren, private bankingklanten en het MKB in Nederland. Nagel is sinds 1 mei 2013 Directeur Particulieren van Rabobank Nederland. Daarvoor werkte hij ruim 25 jaar in verschillende functies in het binnenlands bankbedrijf.

Beloning
De twee kersverse RvB-leden hoeven niet meer te rekenen op een variabele beloning. Die is afgeschaft. Dat besluit van de raad van commissarissen volgt op het eerdere besluit om over de jaren 2012 en 2013 geen variabele beloning toe te kennen aan de raad van bestuur. Rabobank sloot eerder dit jaar een versoberde nieuwe cao af voor haar 35.000 medewerkers in Nederland. Hierin is afgesproken om tot en met 2015 een nullijn te hanteren voor de vaste salarissen. Ook daarin is de variabele beloning afgeschaft.
Gevoelens
Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen, licht toe: “Met het afschaffen van de variabele beloning van de raad van bestuur komen we tegemoet aan de opvattingen van onze belangrijkste stakeholders: onze klanten en leden. Daarnaast houden we ernstig rekening met de gevoelens die breed in de Nederlandse samenleving leven als het gaat om de beloning van bankbestuurders. De raad van commissarissen heeft geconcludeerd dat een variabele beloning van bestuurders niet meer goed verenigbaar is met de functie van een maatschappelijk verankerde bank zoals de Rabobank.”

Reageer op dit artikel