nieuws

Nederlanders mijden zorg door geldnood

Branche

Eén op de vijf consumenten heeft de afgelopen jaren uit kostenoverwegingen wel eens zorg gemeden. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO uitvoerde onder 936 consumenten, 214 huisartsen en 214 medische specialisten. Uit het onderzoek blijkt des te meer dat een goede zorgverzekering vraagt om goed advies.

Nederlanders mijden zorg door geldnood

De kosten van de zorg zijn de laatste jaren steeds hoger geworden. Uit het onderzoek van  TNS NIPO blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders met een chronische aandoening vindt dat ze ‘de kosten voor de zorg niet meer kunnen opbrengen.’ Artsen zien ook dat – door het verhoogde eigen risico – de zorg voor een deel van hun patiënten onbetaalbaar wordt.

Het is daarom niet vreemd dat een grote meerderheid van de artsen merkt dat patiënten zorg mijden.  68% van de medisch specialisten en 74% van de huisartsen onderschrijven dit. Het geld kan maar een keer worden uitgegeven. Vooral op tandartszorg en fysiotherapie wordt door de consument bezuinigd.

‘Bezuinigen op aanvullende verzekering kan ten koste gaan van goede zorg

Er is een groot aantal opzeggingen van de aanvullende verzekeringen. Dit lijkt voor een consument een bezuiniging, maar kan ten koste gaan van goede zorg. Hieruit blijkt des te meer dat een goede zorgverzekering vraagt om een goed advies. Een advies van iemand die veel kennis van de zorg en zorgverzekeringsmarkt heeft. Een vakman die op de hoogte is van de keuzes die een consument kan maken. De persoon helpt een passend advies te geven, bij de persoonlijke situatie.

Andere belangrijke bevindingen uit het TNS NIPO-onderzoek:

  • Volgens de patiënten/consumenten vormen de bezuinigingen op de zorg het grootste probleem in de gezondheidszorg; voor artsen is de grote invloed van de zorgverzekeraars het meest problematisch
  • Als er bezuinigd moet worden, dan bij voorkeur door ongezond gedrag te ‘straffen’
  • Anders dan misschien wel eens gedacht wordt, is het solidariteit denken in de zorg nog volop aanwezig. Zo vindt 93% (!) van de bevolking dat iedereen recht heeft op dezelfde zorg. 83% van de bevolking vindt ‘solidariteit in de zorg heel belangrijk’. Voor huisartsen geldt zelfs 90%.
  • De grote meerderheid van de bevolking is tevreden over de gezondheidszorg: 80% van de consumenten/patiënten is tevreden; huisartsen zijn zelfs meer tevreden (89%), medisch specialisten 76%
  • De zorg is volgens veel consumenten zelfs zo goed, dat het eigenlijk wel ietsje minder mag (70% mee eens)
  • De patiënt voelt zich goed geïnformeerd over hoe hij gezond kan leven (89%). Online informatie speelt hierbij een grote rol (76%).

Bij het laatste is het opmerkelijk dat de meerderheid (60%) van de Nederlanders van mening is dat zij betrouwbare informatie van onbetrouwbare informatie kunnen onderscheiden. Artsen hebben hier sterke twijfels over. 10% van de medisch specialisten en 7% van de huisartsen achten de consument daartoe in staat.

 

Reageer op dit artikel