nieuws

Hoe (on)nodig is het theoretisch solvabiliteitscriterium?

Branche

Minister Dijsselbloem (Financiën) wil per 1 januari, als voorloper van de in 2016 in te voeren Europese Solvency II-regels, op landelijk niveau alvast nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen voor verzekeraars gaan hanteren. Deze regels geven onder meer aan wanneer een verzekeraar dividend mag uitkeren en wanneer niet. Het Verbond van Verzekeraars is tegen. AM vroeg directeur Leo de Boer waarom.

Hoe (on)nodig is het theoretisch solvabiliteitscriterium?

Het is toch in het belang van de klant als er nu al regels komen die de financiële positie van verzekeraars beter bewaken?
Uit onderzoek blijkt dat Nederland de lat al heel hoog legt. De solvabiliteit van de Nederlandse verzekeraars is nu 2,5 maal de wettelijk vereiste solvabiliteit. Het verder aanscherpen van de regels betekent een verdere verzwaring van de lasten, terwijl er in ons land echt geen sprake is van een lek mandje. Het klantbelang is bij ons al heel goed beschermd.
Het theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC) brengt Nederlandse verzekeraars in een nadelige concurrentiepositie het aantrekken van vermogen, vindt het Verbond. Leg dat eens uit.
De regels die Financiën nu wil invoeren, hebben te maken met dividendbetaling. Kom je als verzekeraar niet aan een bepaalde grens, dan mag je geen dividend uitkeren. Het wordt voor Nederlandse verzekeraars moeilijker om in andere landen kapitaal aan te trekken: aandeelhouders zijn immers gevoelig voor dividendbetalingen. Dergelijke regels zijn in internationaal verband heel moeilijk uit te leggen. Bovendien wordt voor het berekenen van de verwachte solvabiliteit een bepaalde schalingsfactor gebruikt die voor ons onduidelijk is.
Als je naar de situatie bij levensverzekeraars kijkt, is dat TSC misschien niet zo gek: ze keren meer uit dan ze aan premie ontvangen.
De kredietcrisis heeft al een hausse aan regelgeving veroorzaakt. Het is waar dat levensverzekeraars problemen hebben aan de verkoopkant, maar die los je met het TSC niet op. Ik heb al eens gezegd: je kunt verzekeraars drie zwemvesten aantrekken zodat ze blijven drijven, maar zwemmen gaat dan niet meer.
Dijsselbloem noemt een bedrag van € 60.000 als administratieve lasten. Dat is toch wel op te brengen?
Dat bedrag kan niet serieus bedoeld zijn. Alleen bij DNB zijn hiervoor al meer kosten gemaakt. Bij het bepalen van de administratieve lasten wordt alleen maar naar externe lasten gekeken, zoals de brief aan de klant. Alle andere kosten hoeven niet te worden meegeteld en die vormen een veelvoud van het bedrag dat nu wordt genoemd.
Wat is dan het alternatief voor het TSC?
Razendsnel de Solvency II-regels afmaken. Als die bekend zijn, neem dat dan als uitgangspunt voor nationale regelgeving. Het is een misverstand dat wij tegen het eerder invoeren van regels zijn. Maar je kunt beter een duidelijk Solvency II-pakket doorvoeren dan een afwijkend nationaal pakket van regels. Dan hou je in Europees verband een gelijk speelveld. Vergeet niet dat we, als het TSC alsnog wordt ingevoerd, die regels maar voor één jaar hebben. In 2015 moeten verzekeraars namelijk al gaan ‘schaduwdraaien’ met Solvency II. Ik doe dus een beroep op de redelijkheid van DNB en Financiën om van die afwijkende regelgeving af te zien.

Reageer op dit artikel