nieuws

Governance-leerstoel voor Koelewijn

Branche

Hoogleraar Jaap Koelewijn (1956), verbonden aan het Nyenrode Center of Finance, bekleedt per 1 oktober de leerstoel Governance Trustsector . Door onderzoek en onderwijs gaat hij het vakgebied Governance binnen de trustsector op wetenschappelijke basis verder ontwikkelen. Holland Quaestor, de beroeps- en belangenorganisatie voor trustkantoren, verbindt zich voor een periode van vier jaar aan Nyenrode Business Universiteit met deze leerstoel.

Governance-leerstoel voor Koelewijn

In het kader van de leerstoel zal Koelewijn zich vooral richten op het vormgeven van het instrumentarium dat bijdraagt aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen door de sector. Hieronder valt het opstellen van een normenkader en het ontwikkelen van best practices op het gebied van compliance, administratie en interne controle. Additioneel wordt aandacht besteed aan het uitwerken van een stelsel voor collegiale toetsing.
Koelewijn bekleedde verschillende posities in de financiële sector, waaronder hoofd strategie en hoofd, c.q.  onderdirecteur research bij IRIS (een dochteronderneming van Rabobank en Robeco) en hoofd research bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij is aan Nyenrode Business Universiteit verbonden als Professor of Corporate Finance.

Reageer op dit artikel