nieuws

Bestuurders beducht voor internationale claimcultuur

Branche

Bij alle opwinding rondom eigentijdse risico’s als cybercriminaliteit, terrorisme en milieurisico’s, wordt bestuursaansprakelijkheid nog weleens over het hoofd gezien. Het is zeker geen nieuw risico, maar het ontwikkelt zich nog steeds. Zeker bezien in internationaal perspectief.

Bestuurders beducht voor internationale claimcultuur

Bestuursaansprakelijkheid is bij veel bedrijven verschoven van prioriteitsrisico naar ‘business as usual’. Vaak zijn er al jaren besteed aan nieuwe wetgeving en het inrichten van een goede bestuursorganisatie, waarmee de bedrijven voldoen aan de vigerende normen.  Verzekeren is weliswaar een prima beschermingsmethode, maar met de uitdagende economie en nieuwe regelgeving in het vooruitzicht, is een gestandaardiseerde benadering niet raadzaam. Dit is bij uitstek het moment om de verzekering voor bestuursaansprakelijkheid te controleren en actualiseren.

Zorgen

Toen ACE vorig jaar 600 Europese bedrijven onderzocht, gaf minder dan de helft aan  voorbereid te zijn op bestuursaansprakelijkheidsrisico’s. De respondenten uit de Benelux maken zich echter om twee hoofdredenen wel meer zorgen om deze risico’s. Ongeveer 60% van de bedrijven ervaart dat de claimcultuur toeneemt -één van de hoogste scores in Europa- en 40% gaf aan zich steeds bewuster te worden van potentiële claims.

Ondanks deze zorgen heeft slechts 36% van de bedrijven in de Benelux een dekking voor bestuursaansprakelijkheid. Bijna de helft van de bedrijven heeft geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering, maar een kwart overweegt er een af te sluiten. En 16% van de bedrijven in de Benelux denkt dat bestuursaansprakelijkheid wordt gedekt door een andere polis.

“Als ondernemingen geen grip hebben op de risico’s van internationaal zaken doen, kunnen de kosten de baten overstijgen.”

Wellicht de meest interessante uitkomst van ons onderzoek is het steeds internationalere karakter van het bestuursaanprakelijkheidsrisico. We vroegen bestuurders specifiek naar de  risicogebieden waar hun multinationale vestigingen het meest aan blootstaan. Het was veelzeggend dat bestuursaansprakelijkheid op nummer één staat, ver boven terrorisme en milieurisico’s.

Dat Nederlandse bedrijven succesvol hun export uitbreiden is een positieve ontwikkeling. Maar als ondernemingen geen grip hebben op de risico’s van internationaal zakendoen, kunnen de kosten de baten overstijgen. Naarmate Nederlandse bedrijven zich meer richten op de internationale markt, krijgen bestuurders steeds meer te maken met landen waar ze niet goed bekend zijn. Een van de grootste zorgen van de respondenten in ons onderzoek is corruptie.

Een derde van de bedrijven in de Benelux zei dat de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act het belangrijkste bestuursaansprakelijkheidsrisico is voor hun bestuurders. Daarbij neemt de  potentiële aansprakelijkheid die verder reikt dan het handelen van de bestuurder zelf een steeds centralere plaats in. Zo werd de Amerikaanse winkelketen Walmart er onlangs van beschuldigd dat de managers in Mexico ‘ongeoorloofde betalingen’ zouden hebben gedaan om de aanwezigheid van het bedrijf in dat land zeker te stellen. Dit leidde tot een beschuldiging aan het adres van Walmart USA omdat zij de zaak in de doofpot zouden hebben willen stoppen.

Wereldwijde programma’s

Terwijl grensoverschrijdende verzekeringsprogramma’s steeds gewoner zijn geworden voor de algemenere eigendoms- en ongevallenrisico’s, hebben bedrijven vaak één wereldwijde verzekeringspolis afgesloten voor de nieuwe wereldwijde risico’s. Bestuursaansprakelijkheid valt onder die laatste categorie.

In de huidige situatie, waar een steeds proactievere houding gevraagd wordt om aan de complexe regelgeving te voldoen, zullen de autoriteiten steeds vaker acties tegen individuen ondernemen. Globalisering zorgt ervoor dat de kans op bestuursaansprakelijkheidsclaims buiten het thuisland van het bedrijf toeneemt. Vanwege de internationale expansie en nauwgezettere regelgevingeisen zitten er meer non-executives in het bestuur en moet er met meer dochterbedrijven rekening gehouden worden.

Gelukkig zijn veel bedrijven zich al bewust geworden van het  internationale karakter van hun bestuursaansprakelijkheidsrisico’s. Ze krijgen een steeds beter beeld van de risico’s en de grijze gebieden. De vraag van klanten naar  goedgestructureerde, wereldwijde bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen neemt navenant toe

Door: Michel Mackaaij

Voor meer informatie over bestuursaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met Michel Mackaaij, Financial Lines Manager Benelux bij ACE. U kunt hem bereiken op michel.mackaaij@acegroup.com of 010 289 3578.

Reageer op dit artikel