nieuws

Zorgeloos verzekeren is mythe in Amerika

Branche

Bedrijven die hun Amerikaanse activiteiten willen verzekeren, denken vaak dat ze gevrijwaard blijven van lastige compliance kwesties. Ten onrechte. Het goed verzekeren van lokale risico’s in de Verenigde Staten vergt inzicht in de lappendeken van staats- en federale wetgeving.

Zorgeloos verzekeren is mythe in Amerika

De spectaculaire opkomst van China ten spijt, zijn de Verenigde Staten nog altijd de grootste economie ter wereld. Nederlandse bedrijven hebben de weg naar het ‘land van de onbegrensde mogelijkheden’ altijd goed kunnen vinden.

Rechttoe rechtaan

Het Amerikaanse systeem voor regulering en toezicht op het verzekeren van lokale risico’s door buitenlandse verzekeraars is zeer geavanceerd. Buiten de VS wordt vaak gedacht dat het verzekeren van Amerikaanse belangen tamelijk rechttoe rechtaan is, omdat dekking van lokale risico’s door een buitenlandse verzekeraar zonder lokale vergunning (non-admitted) is toegestaan.

Amerika verbindt echter voorwaarden aan de manier waarop lokale risico’s naar een buitenlandse non-admitted verzekeraar worden ‘geëxporteerd’.  Nederlandse bedrijven die hun Amerikaanse belangen willen verzekeren,  kunnen daardoor wel degelijk met moeilijke compliance kwesties te maken krijgen. Dat komt vooral doordat meestal  de lokale makelaar of lokale verzekerde entiteit – en dus niet de buitenlandse verzekeraar – verantwoordelijk is voor correcte naleving van toezicht- en belastingregels.

Lappendeken

Onder welke voorwaarden een non-admitted verzekeraar in een bepaalde jurisdictie dekking mag bieden is een zaak van de vijftig afzonderlijke staten. Zij zijn primair verantwoordelijk voor regulering en toezicht.  Hoewel staatswetgeving steeds meer wordt geharmoniseerd, is het nog altijd een lappendeken van regels en voorschriften. Er  zijn belangrijke verschillen in de regels en de manier waarop staten deze interpreteren en toepassen.

Efficiënte oplossing

De meeste internationale verzekeringsconcerns hebben een vestiging in de Verenigde Staten en beschikken over een lokale vergunning. Daarom is het gebruik van lokale polissen van een admitted verzekeraar aldaar voor Nederlandse multinationals  meestal een efficiënte en effectieve manier  om hun Amerikaanse risico’s af te dekken.

Wat u moet weten

Heeft uw bedrijf belangen in de Verenigde Staten en moeten die worden ingepast in uw multinationale verzekeringsprogramma? Dan is het goed om het volgende in de gaten te houden:

  1. Zowel de federale autoriteiten als de verschillende staten stellen voorwaarden aan het exporteren van risico’s naar een verzekeraar zonder lokale vergunning (non-admitted).
  2. Bij de regulering van het verzekeringsaanbod is Amerika niet één markt; regels en sancties verschillen per staat.
  3. Wetgeving in de VS – zowel op federaal niveau als dat van de afzonderlijke staten – is meestal direct gericht op de (lokale) verzekerde en de makelaar, niet op de non-admitted verzekeraar.
  4. Het is essentieel om na te gaan welke voorwaarden worden gesteld aan de makelaar en verzekerde bij het exporteren van risico’s naar een non-admitted verzekeraar. Deze soms zeer uitgebreide voorwaarden verschillen van staat tot staat.
  5. Aandacht is nadrukkelijk op zijn plaats voor de belastingwetgeving, zowel op federaal niveau als dat van de afzonderlijke staten.
Reageer op dit artikel