nieuws

Dijsselbloem ziet geen kwaad in rentekorting voor adviseur

Branche

De onafhankelijkheid van advies wordt in de basis gewaarborgd door het provisieverbod. Het bewaken van de onpartijdigheid is daarnaast vooral een zaak van de branche zelf, zo antwoordt minister Dijsselbloem (Financiën) op Kamervragen. Zo is het verstrekken van een hypotheek met rentekorting aan een financieel adviseur voor de minister in beginsel geen probleem.

Dijsselbloem ziet geen kwaad in rentekorting voor adviseur

PvdA-Kamerlid Nijboer had vragen gesteld over het verstrekken van kredieten door aanbieders aan adviseurs en over het in rekening brengen van dubbele kosten. Het waarborgen van de onafhankelijkheid van het advies is vooral een zaak van de marktpartijen zelf, schrijft de minister. "De onpartijdigheid van de financieel adviseurs en bemiddelaars wordt zoveel mogelijk geborgd door het provisieverbod. Adviseurs, bemiddelaars en aanbieders zullen daarnaast vanuit hun eigen rol zelf steeds de vraag moeten stellen of onderlinge afspraken en geldstromen passen in de nieuwe marktverhoudingen zoals die zijn ontstaan door het provisieverbod. Daarover gaat de AFM ook waar nodig de dialoog aan."
Hypotheek
Het verstrekken van een hypotheek met rentekorting aan een adviseur vindt Dijsselbloem niet bezwaarlijk: "Als geen sprake is van een link tussen de (gunstige) voorwaarden voor de bedrijfsfinanciering of hypotheek en de productie door de financieel adviseur, zie ik geen bezwaar tegen een rentekorting die door de adviseur is uitonderhandeld." Hoeveel adviseurs een krediet met korting hebben lopen bij een aanbieder, is bij Dijsselbloem niet bekend.
Geen misbruik
Het overgrote deel van de adviseurs en bemiddelaars handelt in het belang van de klant en maakt geen misbruik van eventuele verwarring onder consumenten over het provisieverbod, schrijft Dijsselbloem, die ook de 160 meldingen noemt die bij de AFM zijn binnengekomen over mogelijk dubbel betalen voor advies. "Omdat niet alle marktpartijen slagen in de naleving van het provisieverbod en mede aan de hand van bovenstaande meldingen, doet de AFM onderzoek naar serviceabonnementen."
 

Reageer op dit artikel