nieuws

AFM start onderzoek naar serviceabonnementen

Branche

De AFM gaat de komende maanden kijken hoe zelfstandige advieskantoren omgaan met het provisieverbod. "Wij gaan onderzoeken hoe zij binnen het provisieverbod omgaan met serviceabonnementen", zegt afdelingshoofd Financiële Dienstverlening Michiel Denkers. Daarbij zal onder meer de input worden gebruikt van 160 meldingen die de AFM heeft binnengekregen. "Zo worden consumenten soms geconfronteerd met abonnementen die op een dwingende manier worden ingevoerd. Dat roept vragen op."

AFM start onderzoek naar serviceabonnementen

Serviceabonnementen blijven een veel besproken punt. "Het lastige in deze overgangfase is dat bij producten die zijn afgesloten voor 1 januari 2013 vaak nog provisie werd betaald. De klant weet daarom vaak niet waarvoor hij betaald heeft. Deze onduidelijkheid laat ruimte voor situaties waarbij de klant bewust of onbewust een rekening krijgt voor dienstverlening waar hij eigenlijk al deels voor heeft betaald. En de klant moet niet de dupe worden van onduidelijkheid die er bestaat tussen aanbieder en adviseur. Met het provisieverbod is de band tussen die twee niet helemaal doorgesneden. Wij zijn alert op situaties waar willens en wetens misbruik wordt gemaakt van deze onduidelijkheid bij consumenten. Dat is onacceptabel."
Moeilijk uitleggen
De toezichthouder vindt het daarom belangrijk om een thematisch onderzoek te houden naar hoe financieel dienstverleners met serviceabonnementen omgaan. "Er zijn adviseurs die veel moeite hebben om de klant uit te leggen waarom zij nu direct voor advies moeten betalen. Die denken bij onze waarschuwingen ‘dit is nu even niet het steuntje in de rug dat we nodig hebben’. Die emotie begrijpen wij. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij preventief iets moeten doen als wij potentiële risico’s zien."
Aanbieders
Denkers benadrukt dat de toezichthouder daarnaast onverminderd aandacht zal houden voor de aanbieders. "Er bestaat een heel hardnekkig beeld dat wij het vergrootglas eenzijdig leggen op een beperkt deel van de beroepsgroep. Maar wij hebben in het afgelopen half jaar juist ook aanbieders aangesproken. Wij vinden het een belangrijke taak om het eerlijk speelveld te bevorderen. Daar zijn we heel alert op geweest", zegt Denkers, wijzend op onder meer de discussie over het no cure, no pay-model van Rabobank en Dela. "Zeker in de beginfase, waarin de hele markt hard moet werken om zich aan te passen, is het heel belangrijk dat het onafhankelijke deel van de markt niet onnodig op achterstand wordt gezet door fratsen van aanbieders."
De 160 signalen over mogelijk dubbel betalen voor advies willen nog niet zeggen dat er veel misgaat, vindt Denkers. Sterker nog: "Het provisieverbod is al met al zacht geland."
Bundeling
Binnenkort publiceert de AFM haar eerste ervaringen met het provisieverbod. Dat wordt geen handboek met ‘do’s en don’ts’ voor de adviseur, benadrukt Denkers. "Het wordt een bundeling van veelgestelde vragen die wij hebben gekregen over het provisieverbod. Anderzijds proberen wij partijen mee te nemen in onze gedachtengang in gevallen waarin uit de letter van de wet niet meteen blijkt wat wel en niet is toegestaan. Wij beschrijven een aantal principes die wij hanteren bij onze standpuntbepaling."
Lees hier het volledige interview met Michiel Denkers in AM14

Reageer op dit artikel