nieuws

Zijn uw werknemers overal ter wereld goed verzekerd?

Branche

In een tijd waar ook zakenreizigers met steeds meer risico’s te maken krijgen, van terrorisme of politiek geweld tot de meer traditionele problemen als een medisch noodgeval of kwijtgeraakte bagage, kan een dekking voor de zakelijke reis en persoonlijke ongevallen zowel de werkgever als de werknemer gemoedsrust bieden. Maar een verzekering die overal ter wereld effectief is, is nog niet zo eenvoudig als het lijkt.

Zijn uw werknemers overal ter wereld goed verzekerd?

Een effectief wereldwijd verzekeringsprogramma voor zakenreizen en ongevallen moet drie dingen doen:

  • een maatwerkoplossing bieden voor iedere locatie;
  • de zekerheid bieden dat claims worden uitgekeerd tegen het juiste bedrag;
  • en voldoen aan de uiteenlopende (belasting)wetten die in de verschillende landen gelden.

Dit kan lastiger zijn dan het op het eerste oog lijkt. Neem bijvoorbeeld een leidinggevende bij de Mexicaanse dochter van een Nederlandse multinational die omkomt bij een auto-ongeluk in Mexico. Hij is verzekerd onder de collectieve ongevallenverzekering van het bedrijf: die is uitgegeven aan het Nederlandse moederbedrijf door een Nederlandse verzekeraar die geen vergunning heeft in Mexico. Keert de Nederlandse verzekering het verzekerde bedrag van de ongevallenpolis wel direct uit aan de erfgenamen van de overledene in Mexico? En stel dat hij niet overlijdt maar wel gewond is en medische zorg nodig heeft? Kan de verzekering dan wel rechtstreeks aan het Mexicaanse ziekenhuis betalen?

Risicomanagers en HR-teams moeten zichzelf deze vragen te stellen voordat ze een verzekering afsluiten. Ze moeten met name alert zijn op bepaalde rechtsgebieden. Zo beperken Argentinië, Brazilië, China, India, Japan, Mexico, Rusland en Zwitserland bijvoorbeeld de mogelijkheid voor burgers en bedrijven in die landen om een verzekering af te sluiten bij een verzekeraar die geen vergunning heeft in dat land.

Goedkoop is duurkoop

Bedrijven neigen heel begrijpelijk naar de meest goedkope methode: dat is meestal een verzekering die is uitgegeven aan het moederbedrijf in het rechtsgebied van de moeder, waarbij zowel de werknemers van het moederbedrijf als die van eventuele dochterbedrijven, filialen en joint ventures in andere landen worden verzekerd. Het afsluiten van een verzekering bij één verzekeraar is bovendien veel overzichtelijker. Op de lange termijn zou dit echter wel eens niet de meest goedkope of geschikte benadering kunnen zijn.

Of een gedekt voorval voor medische kosten bijvoorbeeld uitgekeerd mag worden in een land waar de verzekeraar geen vergunning heeft, hangt af van de lokale wetgeving. De meeste landen (China en Mexico zijn hier goede voorbeelden van) staan een zakelijke reiziger toe een reisongevallen- of ziektekostenverzekering in hun eigen land af te sluiten voordat ze naar China of Mexico afreizen. Sterker nog: als een reiziger een visum voor China aanvraagt, is het zelfs verplicht om vooraf een reisongevallenverzekering af te sluiten.

Maar andere landen hebben andere regels. Voor Wit-Rusland moet ook een reis- of ziektekostenverzekering worden afgesloten voordat het visum wordt afgegeven, maar dat moet dan wel bij een verzekeraar die in handen is van de Wit-Russische staat. Het mag duidelijk zijn dat voor iedere multinational het doorgronden van deze regels essentieel is, alleen dan kan een verzekering overal ter wereld de verwachte dekking bieden.

Het probleem oplossen

De verstandigste oplossing voor de multinational is om een paraplupolis af te sluiten voor het moederbedrijf in het eigen rechtsgebied – waarmee de werknemers van de moeder worden verzekerd – met daaraan gekoppeld alle lokale polissen (in de juiste taal) die nodig zijn om lokale verplichtingen af te dekken waar de moeder uiteindelijk aansprakelijk voor is. De lokale polissen worden uitgegeven aan de dochterbedrijven, filialen of joint ventures van de moeder voor de verzekering van de risico’s van de lokale werknemers. De paraplupolis wordt afgesloten om definitieve zekerheid te bieden over voorwaarden en bedragen; deze polis dekt op moederbedrijfniveau de verschillen in dekking (DIC) en bedragen (DIL), zodat mogelijke gaten in de dekking van lokale polissen zijn afgedekt.

Stel de juiste vragen

De exacte oplossing is afhankelijk van het betreffende bedrijf, de geografische spreiding en de (belasting)wetgeving die daaruit voortvloeit. Hoe de exacte situatie er ook uitziet, er zijn een aantal vragen die bedrijven en hun makelaars kunnen stellen om tot de juiste dekking te komen:

  • Wat is dekking en hoe zou de uitkering verlopen?
  • Hoe luidt de lokale wetgeving en is die van invloed op de dekking?
  • Als DIC/DIL nodig is, hoe kunnen lokale verzekeraars dan de juiste dekking bieden?
  • Hoe kan een DIC/DIL, in een rechtsgebied dat veel beperkingen oplegt, rechtsgeldig aan een moederbedrijf worden aangeboden?
  • En werkt een eventuele calamiteitenservice naadloos samen met de verzekering bij evacuatie en medische noodgevallen?

Zakenreizen zijn business as usual voor steeds meer bedrijven. Maar er zijn helaas risico’s aan verbonden. Met een multinationaal verzekeringsprogramma dat zowel een paraplupolis als lokale verzekeringen omvat, kunnen bedrijven er op vertrouwen dat zij aan de eisen van lokale jurisdicties voldoen én dat hun medewerkers de juiste hulp en zorg krijgen wanneer zij dat nodig hebben.

Door: Suresh Krishnan en Arjen van Dun

Reageer op dit artikel