nieuws

Verbond tegen ‘dubbele advieskosten’

Branche

Het Verbond vindt het ontoelaatbaar dat sommige adviseurs misbruik maken van het ‘eerbiedigende werking’-regime bij het provisieverbod, door kosten dubbel in rekening te brengen bij de consument.

Verbond tegen ‘dubbele advieskosten’

De AFM maakte vorige week bekend relatief veel signalen te krijgen over ‘dubbel betalen’. Het Verbond juicht het toe dat de toezichthouder daar werk van wil maken en wijst daarbij op de eerbiedigende werking. "Die komt er op neer dat provisie nog wel is toegestaan voor producten die al vóór 1 januari 2013 zijn gesloten. Adviseurs die vóór 1 januari 2013 al provisie hebben ontvangen en die dit jaar vragen krijgen van de consument over hun product, moeten hem dus kosteloos blijven helpen."
Het alarmsignaal van de AFM is volgens het Verbond niet nieuw. "In het jaarverslag over 2011 gaf de Ombudsman Financiële Dienstverlening al aan dat er ergerlijke zaken gebeuren vooruitlopend op de komst van het nieuwe beloningsmodel. Ook hebben wij samen met andere partijen vorig jaar al onze zorgen geuit over het risico van dubbel betalen. De wetgever besloot daarop de AFM de mogelijkheid te geven handhavend op te treden. Het Verbond juicht het toe dat de AFM die handhavingsrol oppakt."
Eerder op AMweb:

Reageer op dit artikel