nieuws

Beroepseed ook voor medewerkers met klantcontact

Branche

De bankierseed die van toepassing is op bestuurders en commissarissen van een financiële onderneming wordt met ingang van 1 januari 2015 ook van toepassing op medewerkers met klantcontact.

Beroepseed ook voor medewerkers met klantcontact

Minister Dijsselbloem van Financiën breidt daarmee de reikwijdte van de bankierseed verder uit. Ook voor medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren, wordt de eed of belofte ingevoerd. Het plan van Dijsselbloem is verwerkt in de Wijzigingswet financiële markten 2015, die nu ter consultatie voorligt aan de markt. Reacties hierop kunnen tot en met 16 september 2013 worden ingediend.
Geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets
De minister is tevens van plan de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets uit te breiden. Op dit moment worden bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen al door De Nederlandsche Bank getoetst. Dit gaat in de toekomst ook gelden voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor transacties met grote financiële risico’s.

Reageer op dit artikel