nieuws

Europese consultatie over vakbekwaamheid en vergelijkingssites

Branche

De Europese toezichthouder voor de pensioen- en verzekeringsmarkt Eiopa heeft een consultatiedocument gepubliceerd over vakbekwaamheid met als doel het toezicht in de EU-lidstaten meer op één lijn te brengen. Daarin wordt onder meer als minimaal PE-niveau gesuggereerd het volgen van 30 uur studie per 3 jaar. Ook wordt de markt gevraagd te reageren op de Eiopa-visie op vergelijkingssites.

Europese consultatie over vakbekwaamheid en vergelijkingssites

Volgens Eiopa ontbreekt het in sommige lidstaten aan regelgeving op PE-gebied. “Het is geen breed erkend en toegepast model.” Daardoor is er een grote variatie in de manier waarop verschillende landen PE verplichtstellen. “Bovendien zijn er voor het intermediair weinig mogelijkheden om bijscholing te volgen via e-learning.” Voorwaarden voor een goed PE-stelsel zijn het aandacht besteden aan vaardigheden en ethische normen naast kennis en het adequaat en regelmatig leveren van bewijs van het volgen van PE.
Eiopa wil onder meer weten of het document de juiste onderwerpen aansnijdt en of het gesuggereerde minimum van 30 studie-uren per 3 jaar voldoende is.
Vergelijkingssites
De toezichthouder is tevens een consultatie gestart over vergelijkingssites. Die moeten volgens Eiopa onder meer duidelijkheid geven over het aantal vergeleken producten, de criteria voor het selecteren van bepaalde aanbieders en alle kosten die in rekening worden gebracht. Verder mag de prijs niet het enige aspect zijn waarop wordt vergeleken; bezoekers moeten zelf een aantal andere eigenschappen kunnen selecteren. Ook moet duidelijk worden aangegeven met welke aanbieders commerciële afspraken zijn gemaakt en met welke partijen een eigendomsrelatie bestaat.
Eiopa geeft aan dat consumenten ernaar neigen te veel op de prijs te letten en dat commerciële banden tussen aanbieders en vergelijkingssites tot misleidende informatie kunnen leiden.
Lees hier meer over de Eiopa-consultatie en hoe u kunt reageren
 

Reageer op dit artikel