nieuws

AFM licht focus op leningen aan intermediairs toe

Branche

De AFM wil een beter beeld krijgen van de leningen die verzekeraars hebben uitstaan bij het intermediair. Die zouden tegen soepele voorwaarden krediet kunnen afnemen, waardoor het risico van sturing kan ontstaan, zo berichtte het Financieele Dagblad woensdag. In het jaarlijkse selfassessment voor adviseurs zullen daarom extra vragen worden opgenomen.

AFM licht focus op leningen aan intermediairs toe
 • Wat was de aanleiding om naar dit onderwerp te gaan kijken?
  “Met het provisieverbod is de beweging ingezet om belangenconflicten weg te nemen zodat dienstverleners echt naast de klant kunnen staan. We krijgen signalen dat er ook sturende werking uit kan gaan van rekening-courantverhoudingen en kredieten. We stellen ons daarom de vraag in hoeverre deze rekening-courantverhoudingen en  leningen de onafhankelijkheid van zelfstandig adviseurs en bemiddelaars beïnvloeden Ze kunnen mogelijk afbreuk doen aan de bedoeling van het provisieverbod, waarbij geen sprake meer mag zijn van sturing. Dat is voor ons reden om een inventarisatie te starten.”
 • Welke vragen zullen er precies in het self-assessment worden gesteld?
  “Via het self-assessment maken wij dit jaar een inventarisatie van de leningen en rekening-courantverhoudingen. De vragen gaan dan ook daarover. Je kunt denken aan de vraag of er überhaupt sprake is van een krediet en/of een rekening-courant. Zo ja, dan willen we graag horen hoe groot de lening is en wat de stand van de rekening-courantverhouding is.”
 • Wanneer is er sprake van sturing? Jullie geven het voorbeeld van niet-marktconforme rente. Zijn er nog andere voorbeelden te geven?
  “Sturing kan vooral zitten in de voorwaarden, zoals inderdaad niet-marktconforme rente, afspraken over aflossing of over productie. En bij rekening couranten de termijn van doorbetaling premies.”
 • Gaan jullie de uitkomsten later dit jaar bekendmaken? Waarom wel/niet?
  “Het is nog te vroeg om daar al iets over te kunnen zeggen. Over het algemeen vertellen we wel welke informatie we uit het self-assessment halen.”
 • Was het niet makkelijker geweest om deze gegevens op te vragen bij aanbieders?
  “We vinden het belangrijk om een beeld te krijgen van de situatie via de zelfstandig adviseurs en bemiddelaars zelf. Dan is het self-assessment een efficiënt middel. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we ook in gesprek met de aanbieders.”
Reageer op dit artikel