nieuws

Adfiz mag bij ministerie bezwaren PE-examen toelichten

Branche

De gezamenlijke intermediaire brancheorganisaties hebben negatief gereageerd op de voorstellen van het CDFD voor de inhoud van inhaal/PE-examens. Hun reactie op de consultatie leidde tot een afspraak met het ministerie om nogmaals over het dossier te praten. Dat gaat in augustus gebeuren.

Adfiz mag bij ministerie bezwaren PE-examen toelichten

Afgelopen maandag sloot de termijn van de consultatie op de eind- en toetstermen voor de inhaal/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014. “De inhoudelijke voorstellen van CDFD maken zeer duidelijk waarom verplichte inhaal/PE-examens niet gaan werken”, zeggen Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD. “We hebben de consultatie aangegrepen om nogmaals te beargumenteren dat deze examens geschrapt moeten worden.”

Bezwaren

De organisaties hebben meerdere bezwaren. “Uit de voorgestelde toetstermen blijkt dat op grote schaal kennis opnieuw wordt getoetst, die eerder is opgedaan via Wft-opleidingen en/of PE. De noodzakelijk balans waarbij rekening wordt gehouden met eerder verworven kennis ontbreekt geheel. Dit tonen wij uitgebreid aan met concrete voorbeelden uit de CDFD-voorstellen”, aldus de clubs. Ook leidt het inhaal/PE-examen tot dubbele toetsing door grote overlappen in toetstermen tussen de verschillende examens per beroepskwalificatie. “Huidige diplomahouders worden hierdoor twee keer of zelfs drie keer over hetzelfde getoetst. Dit is op geen enkele manier uit te leggen.” Bovendien is het inhaal-/PE-examen niet geschikt voor het toetsen van adviesvaardigheden en integriteit. “Deze vaardigheden kunnen het beste via een actieve training worden aangeleerd en lenen zich per definitie niet voor toetsing.”

Afschaffen

In hun reactie op de consultatie hebben de brancheorganisaties benadrukt dat het hele systeem van inhaal- en PE-examens moet worden afgeschaft. “Wij blijven pleiten voor één verplicht inhaalprogramma voor adviesvaardigheden en integriteit. Voor permanente educatie is een studiepuntensysteem het meest effectief. Dat is ook gebruikelijk en heeft zich bewezen bij andere beroepsgroepen.”
Helaas voor de organisaties hebben leden van de Tweede Kamer tijdens het laatste overleg voor het reces geen motie ingediend waarmee zij de minister hadden kunnen opdragen vervolgactiviteiten en investeringen op te schorten voor het uitrollen van dit systeem.

Toch komt er nog een mogelijkheid om het standpunt nader toe te lichten. “Deze week heeft het ministerie naar aanleiding van de consultatiereactie contact opgenomen met Adfiz. Bij dit gesprek is duidelijk geworden dat het nuttig kan zijn onze bezwaren nogmaals uitgebreid toe te lichten. Wij hebben daarom met het ministerie afgesproken in de tweede week van augustus die toelichting te geven tijdens een nog te plannen afspraak.”

Reageer op dit artikel