nieuws

‘Waarom duurt herstel van de financiële sector zo lang?’

Branche

Antony Burgmans is een belangrijke speler in de financiële wereld. Als commissaris bij tal van bedrijven, maar ook als voorzitter van de monitoring commissie banken. Hij legt uit wat er aan de sector schort.

‘Waarom duurt herstel van de financiële sector zo lang?’

“Waarom laat het herstel van vertrouwen in de financiële sector zo lang op zich wachten? Het vertrouwen is lager dan ooit. Ik denk dat de dialoog tussen de maatschappij en de branche momenteel afwezig is”, zegt Antony Burgmans.
Hij sprak gisteren op het symposium Open Nornen Ingevuld van de Erasmus Universiteit, waar het ging over de rol van de toezichthouder in de financiële markt. Antony Burgmans, oud topman van Unilever, onder andere lid van de raad van commissarissen van Aegon, maar vooral de voorzitter van de monitoring commissie banken wilde wel uitleggen hoe hij tegen de branche aankijkt.
Hij vindt dat financiële instellingen veel meer als één front naar Brussel en Den Haag moeten opereren. Hij put daarbij uit eigen verleden. “Ik heb bij Unilever gewerkt en daar vochten we op leven en dood met concurrent Nestlé. Maar als het over wetgeving uit Brussel ging dan spraken we daar met één stem. We vochten intern een jaar lang over een gezamenlijk standpunt, maar dat legden we daar dan wel neer als hét standpunt van de Europese voedingsindustrie. Pas dan wordt er naar je geluisterd.”
Menu
Hij ziet een financiële industrie die zich te timide opstelt. “Als er aan tafel over je gepraat wordt moet je er gewoon bij zijn. Anders sta je snel zelf op het menu. Deze sector staat nu op het menu.”
Die communicatie met de samenleving en de politiek moet de branche dan wel echt zelf voor zijn rekening nemen. Dat kun je anderen nooit kwalijk nemen. Zijn advies aan de branche is dan ook: maak nooit, echt nooit, publiekelijk ruzie met de toezichthouder. Want dan geef je alleen maar het signaal af dat je toezicht niet accepteert en dat is dodelijk in deze tijden. Je mag best ruzie met de AFM maken, maar doe dat dan achter gesloten deuren en goed georganiseerd. Sluit coalities. Banken zouden met bouwbedrijven gezamenlijk naar de politiek moeten stappen om het hypotheek- en huizenprobleem op te lossen. Maak een plan van aanpak, maar oefen ook druk uit door samen te opereren, luidt zijn suggestie.
Ivoren toren
Aan de andere kant was zijn boodschap aan de AFM: organiseer je eigen tegenspraak. Als je in je ivoren toren zit denk je al snel dat je alles weet en altijd gelijk hebt. Burgmans: “Ik ben lid van de raad van commissarissen van Aegon. De afgelopen vijf jaar hebben we de top van dat bedrijf echt heel erg dicht op de huid gezeten. Dat vonden ze vervelend, maar in het begin was dat nodig, later ging het beter. Maar een raad van bestuur heeft dat ook nodig. Ik wens de AFM ook zo’n gremium toe. Je moet als toezichthouder echt je tegenspraak zelf organiseren, anders loopt het mis.”
Het is belangrijk om je te realiseren dat het rollenspel tussen politiek, financiële sector en publiek totaal is veranderd, meldt Burgmans verder. Vroeger stond de toezichthouder als een soort beschermheer vóór de sector. De toezichthouder hield de ellende op afstand en dus was de noodzaak om actief de dialoog met de samenleving aan te gaan niet aanwezig. Nu is dat anders. De toezichthouder is snel van onaantastbaar instituut naar aangeschoten wild gegaan, aldus Burgmans. Onder druk van de publieke opinie.
Prudente bestuurders
En dat terwijl veel van de zaken die het vertrouwen in de sector hebben beschadigd, volgens Burgmans, van vóór 2008 zijn. Burgmans denkt dat als we zo doorgaan met het bekritiseren van de financiële sector dit tot welvaartsverlies leidt. En daar is niemand bij gebaat. Burgmans: “Deze sector had zo’n 20 jaar geleden heel prudente bestuurders. Dus het kan wel. En dus moet het ook niet onmogelijk zijn om binnen 10 jaar dat soort mensen weer op de belangrijkste plekken te hebben.”
 

Reageer op dit artikel