nieuws

NVB en Verbond steunen nationalisatie SNS Reaal

Branche

De Nederlandse Vereniging van Banken zegt begrip te hebben voor het feit dat de nationalisatie van SNS Reaal gepaard gaat met een bijdrage vanuit de banken. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat participatie van de overheid in de financiële sector niet langer moet duren dan strikt noodzakelijk.

NVB en Verbond steunen nationalisatie SNS Reaal

Het Verbond zegt ‘begrip en waardering’ te hebben voor de verantwoordelijkheid die de Staat en De Nederlandsche Bank op zich hebben genomen. “Wij vinden het van belang dat mogelijke concurrentieverstorende effecten worden voorkomen en dat participatie van de overheid in de financiële sector niet langer duurt dan strikt noodzakelijk is. Het Verbond respecteert het besluit van de top van SNS Reaal om terug te treden.”

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken steunt de maatregelen van Dijsselbloem en DNB. “Het is spijtig dat deze maatregelen nodig zijn maar hiermee wordt erger voorkomen, zoals DNB-directeur Sijbrand terecht aangaf. Het is begrijpelijk dat de nationalisatie gepaard gaat met een bijdrage vanuit de private sector, ook van banken. We zullen de precieze gevolgen nader bestuderen en hierover met het ministerie en DNB overleg voeren.”

De NVB doelt op het feit dat Dijsselbloem in 2014 een eenmalige, in de staatskas vloeiende resolutieheffing aan banken wil opleggen van in totaal 1 miljard euro. Deze heffing zal niet voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. De bijdrage van de verschillende banken zal worden gerelateerd aan de totaalsom van de onder het depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij hen worden aangehouden.

Reageer op dit artikel