nieuws

‘Meer aandacht nodig voor financiële ethiek’

Branche

Zowel in opleidingen als bij financiële instellingen zelf moet er meer aandacht komen voor financiële ethiek. Dit stelt Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) tegenover het relatiemagazine Inzicht van de AFM. Het blad vroeg drie branchekenners naar hun visie op de introductie van de ‘bankierseed’ per 1 januari 2013.

‘Meer aandacht nodig voor financiële ethiek’

Van Hijum, woordvoerder Financiën bij de christendemocraten, denkt dat de bankierseed kan “bijdragen aan een cultuur waarin de dienstbaarheid aan de samenleving en de economie weer centraal staan”, aldus de CDA’er in Inzicht. “Ik hoop dat de bankierseed een impuls geeft aan morele zelfreflectie bij het handelen van professionals.”  Ben Schellekens, campagneleider namens de Consumentenbond, denkt dat het afleggen van de bankierseed kan bijdragen aan het bewustzijn bij bankmedewerkers dat het vertrouwen van de consument waargemaakt moet worden. “Je zou kunnen zeggen: de bankierseed is onnodig als het toezicht functioneert, maar ieder greintje exta bewustzijn is meegenomen.” George Möller, voorzitter van de raad van toezicht bij de AFM en voormalig Euronext-topman, ziet de moreel-ethische verklaring pas als een begin. Het effect is volgens hem niet te vergelijken met de eed of belofte in andere sectoren. “Via mijn dochter heb ik gezien hoe het in de medische wereld is. Als je daar tijdens je opleiding het vak ethiek niet haalt, dan mag je niet door. (…) Iets dergelijks zou in de financiële wereld toegepast moeten worden.” Möller onderschrijft het pleidooi van Van Hijum om  meer aandacht geven aan het onderwerp ethiek in de financiële opleidingen en bij de financiële instellingen. “Er is bij opleiding te weinig aandacht voor ethische dilemma’s. Iemand moet een dilemma herkennen en weten hoe te handelen als hij vindt dat iets moreel verkeerd zit binnen een bedrijf.”
De Fontys Hogeschool-opleiding Financial Services Management (FSM) lijkt al te voorzien in de oproep van Van Hijum en Möller. Studenten van deze opleiding onderzoeken de mogelijkheden voor het invoeren van een studenteneed. De eed moet bijdragen aan een betere beroepsethiek binnen de financiële dienstverlening.
 

Reageer op dit artikel