nieuws

Provisieverbod definitief

Branche

De Wijzigingswet financiële markten 2013 zal volgende week dinsdag als hamerstuk in de Eerste Kamer worden afgedaan. Daarmee wordt het provisieverbod voor complexe producten, dat in het wetsvoorstel is opgenomen, definitief per 1 januari van kracht.

Provisieverbod definitief

De wet zal naar verwachting nog voor het eind van dit jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad. Over de wet waren vanuit de senaat nog enkele vragen gesteld aan minister Dijsselbloem van Financiën. De PvdA-fractie wilde weten waarom er geen adviesplicht gaat gelden voor financiële producten. “Consumenten dienen de mogelijkheid te hebben om bewust af te zien van advies, bijvoorbeeld omdat zij zelf goed in staat zijn om te doorgronden welk financieel product voor hen passend is. Bij een adviesplicht zouden ook deze consumenten advies moeten inwinnen, met alle bijbehorende kosten”, zo antwoordt Dijsselbloem.
De kennis- en ervaringstoets voor consumenten bij execution only zou ertoe kunnen leiden dat een product zonder advies wordt gesloten, terwijl advies wel raadzaam is. Voor dat laatste moet de consument altijd worden gewaarschuwd, aldus Dijsselbloem. “De consument heeft vervolgens een eigen verantwoordelijkheid om te beslissen of hij wel of geen advies inwint. Indien een consument of
cliënt toch volhardt in zijn wens om het product af te nemen zonder advies, dient een financiële dienstverlener in ieder geval wel een afweging te maken van de betrokken belangen.”
 

Reageer op dit artikel