nieuws

“Consumentenvertrouwen nog erg broos”

Branche

Het consumentenvertrouwen in verzekeraars is nog altijd erg broos. Dit concludeert de Monitoring Commissie Verzekeraars in haar rapportage over de naleving van de Governance Principes Verzekeraars (de Code). Tegelijkertijd stelt de commissie tevreden vast dat verzekeraars serieus werken maken van de zelfreguleringafspraken die sinds 2011 gelden.

“Consumentenvertrouwen nog erg broos”

In de rapportage komt naar voren dat de sector zich in brede zin bewust is van de situatie en de noodzaak tot veranderingen.  “We hebben het afgelopen jaar gezien dat verzekeraars volop aan de slag zijn”, aldus commissievoorzitter Ferdinand Grapperhaus. “Ze werken met inzet en enthousiasme aan het terugwinnen van het vertrouwen van de klant en het opnieuwe centraal stellen van de klant.” Desondanks constateert Grapperhaus ook dat het vertrouwen van de consument nu nog erg broos is en dat  “verzekeraars meer bezig zijn om als individuele organisaties dit vertrouwen terug te winnen, dan als sector samen te werken aan herstel van het vertrouwen. De sector zou daar juist ook gezamenlijk en met een besef van urgentie op in moeten zetten.” De commissie pleit er voor om de Code en de onafhankelijke monitoring hiervan voort te zeten en stelt dat verzekeraars het nut eran meer moeten uitdragen en daarvoor het debat aangaan met de samenleving.
Toezichthouder AFM onderschrijft de conclusies van de commissie. “Voor herstel van vertrouwen op de lange termijn is het cruciaal dat banken en verzekeraars het belang van de klant consequent centraal stellen en dit streven verankeren in hun organisatie én cultuur. De AFM herkent het beeld dat ondernemingen hier actief aan werken en vooruitgang boeken, maar hier ook behoorlijk mee worstelen”, aldus de toezichthouder. De AFM publiceert komend  voorjaar over de mate waarin naar haar oordeel de grotere banken en verzekeraars het belang van de klant centraal stellen.

Reageer op dit artikel