nieuws

Korte en Everts treden toe tot bestuur AFM

Branche

De AFM-directeuren Harman Korte en Gerben Everts zijn per 1 november benoemd tot bestuurder bij de toezichthouder, naast voorzitter Ronald Gerritse en bestuurslid Theodor Kockelkoren. Hun aandachtsgebieden blijven wat ze waren: Korte blijft onder meer verantwoordelijk voor het pensioen-, transparantie- en integriteitstoezicht en Everts richt zich vooral op het toezicht op accountants, financiële verslaggeving, effectenmarkten en financiële infrastructuur.

Korte en Everts treden toe tot bestuur AFM

Bestuursvoorzitter Ronald Gerritse ziet de benoemingen als een volgende stap in het effectiever en efficiënter maken van de AFM. De top van de toezichthouder bestond tot 2008 nog uit drie bestuurders en vier directeuren en daarna uit drie bestuurders en twee directeuren. Na het vertrek van bestuurder René Maatman in april van dit jaar stelde de raad van toezicht voor hem niet te vervangen en de huidige twee directeuren in het bestuur te benoemen. Daarmee werd ook een einde gemaakt aan het enigszins gekunstelde onderscheid tussen bestuurders en directeuren, die samen de ‘managementgroep’ vormden, aldus Gerritse. “De situatie wordt helder: de AFM staat onder leiding van een bestuur van vier.”
Volgens de Wet op het financieel toezicht moet het bestuur van de AFM uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden bestaan. Zij worden bij Koninklijk Besluit genoemd. De raad van toezicht kan voor elke benoeming een niet-bindende voordracht indienen. Korte en Everts zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen tweemaal herbenoemd worden. Hun salaris wordt vastgesteld door de raad van toezicht, na instemming door de minister van Financiën.

Reageer op dit artikel