nieuws

Bonden zetten in op 1,65% meer loon bij Achmea

Branche

Donderdag 29 november wordt bij Achmea, de grootste werkgever in de verzekeringsbranche, verder onderhandeld over een nieuwe cao. De gezamenlijke vakorganisaties hebben aangekondigd in te zetten op een loonsverhoging per 1 januari van 1,65%. Achmea wil niet verder gaan dan 1%.

Bonden zetten in op 1,65% meer loon bij Achmea

De verschillen tussen de partijen blijken ook op andere onderdelen groot te zijn. De bonden willen een cao met een looptijd van 12 maanden en een ongewijzigde voortzetting van het bestaande sociaal plan tot 1 januari 2015. Dat betekent een verlenging met twee jaar.  Achmea wil voor het sociaal plan niet verder gaan dan een verlenging van een jaar. Verder willen de bonden concrete afspraken maken over duurzame inzetbaarheid. Onderdeel hiervan zou een persoonlijk budget van € 500 per medewerker per jaar moeten zijn, met de mogelijkheid om dit bedrag over meerdere jaren op te sparen. Achmea vindt een persoonlijk budget van € 500 per medewerker teveel gevraagd, maar wil wel studieafspraken gaan maken.
Ten slotte willen de bonden afspraken maken om te komen tot een Plan van Aanpak voor het tegengaan van werkdruk en voor een toekomstbestendige pensioenregeling per 1 januari 2014. In het cao-jaar 2012-2013 zouden hiervoor besprekingen moeten worden gevoerd.  “Dat betekent alle pensioenelementen integraal bespreken, dus niet nu afspraken maken over de indexatie”, aldus de vakbondsonderhandelaars.
Hoewel Achmea reeds afwijzend heeft gereageerd op de meeste voorstellen van vakbondszijde, ziet het concern wel voldoende bewegingsruimte in het bod om het overleg niet definitief te willen beëindigen. Het is echter de vraag of er op 29 november al een onderhandelingsresultaat kan worden verwacht.
 

Reageer op dit artikel