nieuws

AFM wil relatie met intermediair verbeteren

Branche

De AFM gaat op 4 december met ongeveer 100 financieel dienstverleners in gesprek tijdens een seminar in Breukelen. De toezichthouder geeft met de bijeenkomst invulling aan haar “uitdrukkelijke wens” om de relatie met het intermediair te verbeteren.

AFM wil relatie met intermediair verbeteren

De toezichthouder heeft zowel vertegenwoordigers van brancheorganisaties, als franchiseorganisaties en kleine advieskantoren uitgenodigd. De oorsponkelijke aanleiding voor de bijeenkomst, het recente rapport van de Stichting Financiële Dienstverlening waaruit blijkt dat de tussenpersonen de afstand met de toezichthouder als groot ervaren, is inmiddels breder getrokken volgens AFM-woordvoerder Marcel Proos. “We willen aansluiten bij de huidige discussie, die voor een belangrijk deel wordt bepaald door alle regels die eraan komen”, aldus Proos. “Door te werken aan onze relatie met het intermediair kunnen we samen die uitdagingen aangaan.”
De middag moet vooral discussie opleveren waarbij tweerichtingsverkeer voorop staat. “We zijn heel benieuwd om te horen van de genodigden wat wij kunnen doen om hen te helpen bij hun dienstverlening en tegelijkertijd horen we ook graag van het intermediair wat ze zelf bijdragen aan een betere branche.” Proos erkent dat het intermediair doorgaans de AFM zeer kritisch benadert, maar is niet bang voor een oververhitte bijeenkomst. “Het is juist belangrijk dat de markt haar kanttekeningen kan plaatsen. Ook op ons discussieforum op LinkedIn levert dat tot nu toe goede, constructieve discussies op.”

Reageer op dit artikel