nieuws

AFM: aanbieders huiverig voor valkuilen execution only

Branche

Een aantal aanbieders is huiverig voor het aanbieden van complexe producten via de ‘execution only’-methode, zegt de AFM. Volgens hoofd Toezichtsgroep Financiële Ondernemingen Michiel Denkers vrezen verzekeraars voor de juridische gevolgen als een product later niet bij de klant blijkt te passen.

AFM: aanbieders huiverig voor valkuilen execution only

Zij moeten de consument een kennis- en ervaringstoets laten doen waaruit blijkt dat die in staat is om zo’n product zelfstandig te sluiten. “Blijkt uit de toets dat een consument beter een adviseur kan inschakelen, dan mag het product desondanks ook via execution only worden gesloten. We zien dat bepaalde aanbieders huiverig zijn voor de juridische consequenties daarvan. Wat ons betreft heeft de toets vooral tot doel om mensen beter bewust te maken. Hoe complexer het product, hoe hoger de drempel.” Aanbieders vrezen aansprakelijk te worden gesteld door klanten als de gesloten polis uiteindelijk toch niet geschikt blijkt. “Naast het civiel recht speelt ook het productontwikkelingsproces mee”, zegt Denkers. “De aanbieder moet afbakenen voor welke doelgroep een product geschikt is en zorgen dat het product veilig in de markt wordt gezet.” Dat is het geval als voor de klant duidelijk is gemaakt wat de doelgroep is, of hij tot die doelgroep behoort en wat het product in verschillende marktomstandigheden precies doet. “Dit maakt dat aanbieders  zorgvuldig om moeten gaan met het aanbieden via execution only.” Denkers vindt niet dat er voor bepaalde impactvolle producten een verbod moet komen op execution only. Hij wijst erop dat ook de klant een verantwoordelijkheid heeft.

Reageer op dit artikel