nieuws

Meer omzet, meer kritiek

Branche

Datzelfde jaar maakt de Universal-life polis zijn opmars in ons land. Onder meer AXA komt met zo’n product, waarbij de premie voor overlijdensrisico- en aov-dekking uit het opgebouwde vermogen wordt gehaald: één van de ingrediënten van de dodelijke financiële cocktail die later woekerpolis zal worden genoemd.

Het afkopen van een (beleggings-)verzekering zorgde ook begin jaren negentig soms voor onaangename verrassingen. Toenmalig Ombudsman Job de Ruiter pleitte in 1994 al voor het duidelijker omschrijven van de mogelijkheden tot afkoop en voor betere afkoopregelingen.
Datzelfde jaar komt Vereniging Eigen Huis met kritiek op rendement en kosten van spaar- en beleggingsverzekeringen. “Die kosten schat de vereniging op gemiddeld 5% van het gegarandeerde kapitaal en zijn deels het gevolg van de “vette provisies” die aan deze produkten zouden zijn verbonden”, schrijft AM in december 1994.
Desondanks vallen de beleggingsgerelateerde financiële producten als rijpe appelen uit de boom. Begin 1995 komt Aegon bijvoorbeeld met ‘SpaarBeurs’. Op dat moment is het heel gewoon om te spreken van ‘sparen’ als de inleg van de klant wordt belegd.
Piet Bloemink, ‘uitvinder’ van de aandelenleaseproducten, boekt halverwege de jaren negentig veel succes met Legio-Lease. Ook dat product wordt zonder blikken of blozen ‘spaarlease’ genoemd.
De Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers maakt vergeefs bezwaar tegen de term bij de Reclame Code Commissie:
Eigen Huis staat overigens niet alleen met zijn kritiek op beleggingsverzekeringen: in 1995 concludeert (onder anderen) Ivo Valkenburg in het rapport ‘Marktverkenning beleggingsverzekeringen’ dat de producten verre van transparant zijn. Later dat jaar heeft hoogleraar Arnoud Boot kritiek op lijfrentepolissen: “Het verzekeringselement is een farce’.
Toenmalig minister Zalm vond een te hoog kostenniveau in elk geval nog ‘niet aannemelijk’ vanwege de hoge mate van concurrentie. Eigen Huis zet in 1996 de kritiek voort, ditmaal gericht op de beleggingshypotheek.
De sterke groei van de verkoop van beleggingspolissen en de her en der geuite kritiek leiden in de zomer van 1996 tot de eerste ‘Code rendement en risico’ van het Verbond. Pas tien jaar later barst de bom echt, overigens nadat AM een klein onderzoek heeft gedaan naar de volstrekt ondoorzichtige kostenstructuur van beleggingspolissen. Dat voorjaar waarschuwt DNB geldgevers al voor de informatieverstrekking bij beleggingshypotheken. Ook Ombudsman Wabeke wijst op fouten in het voorlichten van klanten. Het Verbond zet de commissie-De Ruiter aan het werk om tot meer transparantie te komen, maar in november lanceert Radar de term ‘woekerpolis’ en vanaf dat moment is de schade niet meer te overzien.

Reageer op dit artikel