nieuws

AFM terughoudender met vorderen gegevens

Branche

De AFM heeft besloten haar werkwijze bij het vorderen van gegevens tijdelijk aan te passen. Aanleiding voor de beleidswijziging is een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank die onlangs concludeerde dat de toezichthouder haar bevoegdheden overtrad.

AFM terughoudender met vorderen gegevens

De voorzieningenrechter van de Rotterdamse rechtbank oordeelde begin september in de zaak rondom de malversaties bij woningcorporatie Vestia dat de AFM niet mag vorderen dat een onderneming een kopie van haar (elektronische) administratie of andere gegevens toezendt aan de AFM. Wel mag de toezichthouder een bedrijfsbezoek afleggen om daar zelf kopieën te maken. De principiële uitspraak was een streep door de rekening van de AFM dat drie bedrijven een last onder dwangsom had opgelegd om te bereiken dat de ondernemingen hun elektronische administratie en e-mailsysteem aan de toezichthouder ter beschikking zouden stellen.
De AFM stelt nu de de betrokken partijen een keuze te gaan bieden als ze inzage wil in zakelijke gegevens. “De betrokkene mag vrijwillig kopieën van de informatie opsturen of de AFM komt langs op kantoor om zelf de gegevens te kopiëren”, aldus de toezichthouder die erop wijst dat het een voorlopig oordeel betreft van een voorzieningenrechter in een zeer bijzondere zaak. “De voorzieningenrechter geeft een beperkte uitleg aan de bevoegdheden van de toezichthouder op grond van Algemene wet bestuursrecht. In rechterlijke procedures zal de AFM daarom ook bepleiten dat het oordeel van de voorzieningenrechter op dit punt niet moet worden gevolgd.” Informatie die al is verkregen met behulp van opgelegde lasten onder dwangsom is volgens de AFM rechtmatig verkregen. 

Reageer op dit artikel