blog

Toezichthouder stimuleert robotisering

Branche 2054

Toezichthouder stimuleert robotisering

De vraag is vandaag de dag niet wat er geautomatiseerd kan worden, maar wat er niet geautomatiseerd kan worden. Alleen bedrijven die echt waarde toevoegen zullen overblijven. Robo-advies zal een ‘onomkeerbaar’ effect hebben op de verzekeringsbranche. Deze overtuiging is in een eerder blog gedeeld en vindt veel support, maar er zijn ook tegengeluiden.

Vaak wordt er gesproken over de impact van robotisering en artifical intelligence (AI) in brede zin. Een aardige samenvatting: Elon Musk (Tesla) geeft aan dat AI “humanity’s biggest existential threat” zou kunnen worden. Ray Kurzweil (Google) is positiever: “AI can help us make major strides in addressing the world’s grand challenges.” Kijkend naar de verzekeringsbranche zal een ontwikkeling als robotisering kortweg zorgen voor het verlies van bepaalde banen, maar aan de andere kant ook banen opleveren én zorgen voor een (nog) betere dienstverlening alsmede klantervaring. Vanwege de genoemde impact is een betrokken overheid die bij blijft met technologische ontwikkelingen als robotisering een must.

Robotisering in een stroomversnelling
Kijkend naar de branche ziet de overheid robo-advies als duidelijk voorbeeld van technologische innovatie. Sterker nog, technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Op zichzelf is innovatie, in het bijzonder robotisering of AI, geen nieuw fenomeen. Wat nieuw is, is de snelheid waarmee robotisering gepaard gaat. Aanhoudende investeringen in robotisering -of technologieën die dit mogelijk maken- zorgen voor een aanhoudend momentum. Enerzijds wordt onderkend dat innovatie tot een meer concurrerende sector met een meer klantgerichte dienstverlening kan leiden, anderzijds leidt deze innovatie ook tot vragen ten aanzien van onder meer privacy en zorgplicht.

Overheid is cruciaal
Een cruciale speler in het speelveld is logischerwijs de overheid. Welk kader heeft zij gesteld ten aanzien van de robo-verzekeringsadviseur? In navolging van de Britse gedragstoezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) hebben de AFM en DNB gezamenlijk een InnovationHub opgezet met als doel innovatie binnen de financiële sector te faciliteren. De overheid ziet robo-advies, of geautomatiseerd advies, als een vorm van adviseren waarbij het advies zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon wordt gegeven.

Indien er sprake is van robo-advies dienen verzekeraars de volgende factoren te waarborgen. Allereerst dient de verzekeraar een verantwoordelijk natuurlijk persoon (WFT proof/diplomaplicht dus), voor elk financieel product waarover geautomatiseerd advies wordt gegeven, te hebben aangesteld. De kerngedachte hierachter is dat een consument op deze wijze dezelfde bescherming geniet als bij advies door een natuurlijk persoon. Ten tweede: verzekeraars die geautomatiseerd advies aanbieden, dienen te waarborgen dat geautomatiseerde adviezen aan dezelfde wettelijke regels voldoen als die gelden bij advies door een natuurlijk persoon. Kortweg gaat het hierbij om het inbouwen van procedures en maatregelen die dit waarborgen.

Goed om te weten: gebruik maken van een ‘robot’ waarbij er enkel definitief advies door een natuurlijk persoon wordt ondersteund, dus waarbij een natuurlijk persoon het uiteindelijke advies geeft, wordt niet gezien als geautomatiseerd advies.

De proeftuin
In het verlengde van de InnovationHub zijn de AFM en DNB aan het kijken naar een zogenaamde regulatory sandbox. Kortgezegd wordt er een veilige omgeving en methode gecreëerd om met innovatie te experimenteren door een bedrijf met een toezichthouder die meteen mee kan kijken. Sinds 9 mei 2016 beschikt de Britse FCA een regulatory sandbox. Mogelijk kan een dergelijke proeftuin ook in Nederland uitkomst bieden. Vanuit de praktijk beschouwd is het een mooie ontwikkeling. Er wordt actief nagedacht over innovatie en het laat zien dat men naar een toegankelijker maar verantwoord toezichtregime streeft.

Waarom?
Onderzoek wijst uit dat Nederland haar economische groei in 2035 zou kunnen hebben verdubbeld alsmede een productiviteitsverhoging van 27% kan bereiken, indien het op een volwassen niveau gebruik maakt van artificial intelligence, waaronder robotisering. Zou deze potentiële winst in productiviteit kunnen leiden tot experimenten met een 6-urige werkdag zoals in Zweden? Of zelfs tot een algemeen basisinkomen? Google eens op de Groninger Frans Kerver voor zijn ervaringen. Last but not least, de robo-verzekeringsadviseur heeft de potentie om het mogelijk te maken voor klanten die nu geen geld kunnen of willen uitgeven aan advies beter, persoonlijk en near real-time te bedienen. Verzekeringen blijven toch je persoonlijke of zakelijke vangnet; een duidelijke winst voor de branche als ook deze groepen middels robo-advies bereikt kunnen worden.

Reageer op dit artikel