blog

Tijd voor een nieuwe, mildere, aanpak: we gaan ‘In Gesprek’

Branche

Tijd voor een nieuwe, mildere, aanpak: we gaan ‘In Gesprek’

In april 2010 registreerde ik mijn twitteraccount. Ik wist nog niet goed wat ik ermee wilde bereiken en kende de mogelijkheden amper. Op dat moment was ik een voorloper en moest het zelf ontdekken. Aan het einde van 2010 was mijn plan voor wat ik met Social Media (SoMe) wilde bereiken klaar.

Als kleine tussenpersoon wordt er amper naar je geluisterd, belangenorganisaties, bijvoorbeeld Adfiz, komen niet voor je op als je een geschil hebt met een bank of een verzekeraar. De klant is daar dan uiteindelijk de dupe van. SoMe is een stem van het volk, die biedt de kans om iets te vertellen, iets te delen, iets aan de kaak te stellen. Dan moet je het scherp neerzetten, anders raakt het niet, laat staan dat je dan je doel, het klantbelang behartigen, bereikt.

Verzekeraar op scherp
Nou, dat scherp neerzetten is wel gelukt, na een paar keer grote landelijke dagbladen gehaald te hebben, stond menig verzekeraar op scherp bij de naam Van Koesveld. Steeds meer kon ik als zelfstandig tussenpersoon direct voor mijn klant opkomen als er iets onjuists of onrechtvaardigs passeerde. Veel directeuren van banken en verzekeraars staan inmiddels in ons adresboek. Altijd verkregen met de mededeling, als je ergens mee zit en je komt er niet uit op de werkvloer, contact mij en we lossen het samen op. Men wil negatieve publiciteit voorkomen. Ook werden soms verbeteringen ineens doorgevoerd, nadat een directeur op de hoogte was gesteld van een debacle. De branche staat immers nog steeds slecht aangeschreven en verdere negatieve publiciteit wil men meestal graag voor zijn.

Resultaat
Die stevige aanpak heeft voldoende resultaat opgeleverd. Klanten zien dat je altijd naar de beste oplossing op zoek bent en dat je dat meestal snel voor elkaar krijgt. De meeste confrontaties werden afgesloten met het beoogde resultaat. In 90% van de gevallen was dit positief. Ook dat zagen de meeste volgers. Meermaals was ik aanwezig bij een congres of symposium en werd er specifiek gemeld dat ik als twitteraar in de zaal zat, humor op zich. Die naamsbekendheid maakte dat er deuren open gingen die voor de meeste kleine kantoren veelal gesloten bleven.

Nieuwe stap
Tijd voor een nieuwe stap. Na vijf pittige jaren is het tijd om het over een andere boeg te gooien. Doorgaan op dezelfde weg zou mijn geloofwaardigheid aan kunnen tasten. Dus is het van belang de verworven kennis en contacten anders in te gaan zetten. Meer tijd voor dialoog en overleg. Minder scherp aan de wind en meer de geopende deuren benutten. Milder heb ik beloofd. Milder hoeft niet altijd minder te zijn. Wanneer nodig, kan de insteek nog steeds pittig of scherp ingezet worden. Uitgangspunt is de geopende deuren benutten. We zullen blijven schrijven over zaken die verbetering en aandacht verdienen.

De nieuwe stap is ‘In Gesprek’ over een prikkelend onderwerp, een serie artikelen die ik zal gaan publiceren. Meningen over en uit de financiële branche en soms over mijn woonplaats Barneveld. Dat zullen actuele onderwerpen zijn, anoniem of met een bekend persoon. Wilt u een onderwerp voor het voetlicht brengen? Laten we in ieder geval het gesprek met elkaar aangaan, er valt genoeg te bespreken. Wie weet leest u het straks terug in “In Gesprek”. Dat gaan we delen, dat is de kracht van SoMe. Dat delen kan verandering brengen in de financiële branche. We gaan u verrassen.

Reageer op dit artikel