blog

Ongewenst is niet hetzelfde als verboden

Branche

Ongewenst is niet hetzelfde als verboden

Alles mag wat niet verboden is. Voor sommigen is dit hun levenshouding. Afgelopen week was het weer raak op amweb.

Het eerste bericht betrof een onthullende beschrijving in am:magazine van de goed georganiseerde activiteiten op diverse ministeries om ambtenaren te helpen tegen gunstige voorwaarden particuliere verzekeringen af te sluiten. Met als pikante bijkomstigheid dat deze ministeries of de speciaal voor deze activiteiten opgerichte stichtingen niet beschikken over een Wft vergunning. Schande roept u in koor. Ja, dat is het om verschillende redenen. Maar…. zullen de ambtenaren roepen: “Wij hoeven helemaal geen vergunning te hebben, want er is een Vrijstellingswet, waarin is bepaald dat werkgevers voor hun eigen medewerkers mogen bemiddelen in verzekeringen. Dus wat zeuren jullie nu toch.”

Het klopt dat die vrijstellingswet er is. Maar de opstellers van deze vrijstellingswet hadden echt niet voor ogen wat er nu bij de ministeries gebeurt: aparte stichtingen, diensten aan ambtenaren en gepensioneerden, verzekeringen die ver verwijderd zijn van elke relatie met het werk. Laten we het zo stellen: er is onduidelijkheid of de vrijstellingswet zo gelezen kan worden. En de ambtenaren zullen waarschijnlijk geen initiatief nemen om hun minister te adviseren de wetgeving op dit punt aan te scherpen. Want ook bij de ambtenaren is het hemd nu eenmaal nader dan de rok. En een toezichthouder die zijn eigen minister in de politieke problemen brengt? Dat is ook wat veel gevraagd.

Niet kinderachtig
Het tweede bericht betrof de beheerders van Vereniging van eigenaren, VvE’s die verzekeringsdiensten leveren aan deze VvE’s. De AFM heeft bestaande wetgeving nog eens bekeken en de beheerders er onlangs op gewezen, dat sinds jaar en dag geldt, dat het doorgeven van meer informatie dan alleen contactgegevens ten behoeve van het afsluiten of beheer van een verzekering, wordt gezien als bemiddeling. Niets nieuws onder de zon. Maar wel voor de wereld van beheerders. Want die geven massaal informatie door over onroerend goed ten behoeve van de verzekering van deze panden. Hierbij gaat het niet om kinderachtige bedragen. Bij een beheerder van een grote woningbouwvereniging gaat het makkelijk om bedragen tussen de 5 en 10 miljard euro aan waarde onroerend goed.

Deze beheerders moeten dus gewoon een Wft vergunning hebben. Wft Basis en Wft schade particulier om precies te zijn. En als er tussen al dat onroerend goed nog een winkel “zit” ook nog Wft schade zakelijk. Dit staat gewoon in de wet. En dan lezen we in het AM dat de Branchevereniging VvE Beheerders besluit een aparte stichting op te richten. Die stichting gaat een collectieve vergunning aanvragen . Alle beheerders (meer dan 400) kunnen zich dan aansluiten bij deze stichting en onder die ene vergunning van deze stichting gaan bemiddelen. En misschien ook adviseren. Althans dat is het plan.

Gunstig stemmen
Of de AFM daarmee akkoord zal gaan, moet ik nog zien gebeuren. De aankondiging van de nieuwe activiteiten op de verenigingssite en daarbij prominent het AFM logo afdrukken als teken dat iedereen veel vertrouwen in dit initiatief kan hebben, is niet het beste begin om de AFM gunstig te stemmen om een collectieve vergunning af te geven. Inderdaad, in theorie is de bovenbeschreven constructie mogelijk. Via een collectieve vergunning is het denkbaar om heel veel organisaties onder die ene vergunning te laten werken. Dus ja het valt te proberen. Zolang de stichting maar kan aantonen voldoende controle op al die beheerders te kunnen uitvoeren, zal de AFM, al dan niet tandenknarsend, die situatie moeten toestaan.

Duwen en trekken
Wat de twee situaties gemeen hebben, is, dat met duwen en trekken de constructies net zo gemaakt worden, dat zij passen binnen de wet. Maar tegelijkertijd kan ook worden geconstateerd dat de wetgever en toezichthouder nooit de bedoeling hebben gehad deze constructies toe te staan.

En daar betreden we het terrein van eigen verantwoordelijkheid. Ben je van het soort dat vindt dat je alles mag doen wat niet verboden is. Of heb je ook een eigen moreel kompas? Zowel de ambtenaren bij het ministerie van Financiën met hun Fincover-speeltje als de Branchevereniging van VvE beheerders met hun voorgenomen stichting, steken een middelvinger op naar de samenleving en naar de traditionele financieel adviseurs en bemiddelaars met niet meer dan het armoedige verweer: het is toch niet verboden?

Reageer op dit artikel