blog

Het is verstandig om een open aanstellingsbeleid te voeren

Branche

Het is verstandig om een open aanstellingsbeleid te voeren

Als een aanbieder teveel de touwtjes in handen tracht te houden, wordt zij door de rechter mogelijk aan één van die touwtjes opgeknoopt. Die les is te trekken uit de recente uitspraak van het hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:2163). In deze zaak wordt de werkwijze van de Westland Utrecht Bank (WUB) door het hof onder de loep genomen.

Het hof komt tot de conclusie dat de bemiddelaar die optrad bij de aanvraag voor de hypothecaire geldlening, als hulppersoon optrad van WUB. De fout van de bemiddelaar (het niet doorsturen van stukken) komt dan ook voor rekening van WUB. Is dit oordeel juist? En zo ja, welke lessen zijn daaruit te trekken?

Fouten
In de jurisprudentie en literatuur is het uitgangspunt dat fouten gemaakt door een zelfstandige tussenpersoon (adviseur en/of bemiddelaar) voor rekening komen van de klant. Bijvoorbeeld indien de tussenpersoon in het aanvraagformulier van een verzekering onjuiste gegevens invult. Of indien de tussenpersoon nalaat de klant te informeren over de reikwijdte van een bepaalde clausule. Voor het vergoeden van schade als gevolg van dergelijke fouten hoeft de aanbieder niet op te draaien. De aanbieder kan dan met succes naar voren brengen dat het immers de klant is die de tussenpersoon heeft ingeschakeld. Fouten van de tussenpersoon dienen dan ook aan de klant te worden toegerekend. Terzijde: de klant kan uiteraard de tussenpersoon wèl aanspreken tot schadevergoeding.

Onduidelijk
Maar in sommige gevallen is het onduidelijk wat de positie van de tussenpersoon is. Behartigt hij uitsluitend de belangen van de klant of (ook) de belangen van de aanbieder? Indien zich zo’n onduidelijk scenario voordoet, spelen de uitlatingen en gedragingen van bijvoorbeeld de aanbieder een grote rol. Dit kan uiteindelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de aanbieder. Als de tussenpersoon juridisch als hulppersoon van de aanbieder gezien kan worden, is de aanbieder voor fouten van die tussenpersoon aansprakelijk.

In het arrest van het hof wordt WUB er terecht op afgerekend door op haar website alleen te verwijzen naar haar eigen netwerk van financieel adviseurs en deze ook als zodanig te benoemen. Ook had WUB in de bemiddelingsovereenkomst met de betreffende tussenpersoon eenzijdig opgelegd welke werkwijze er gevolgd diende te worden. In de bemiddelingsovereenkomst werden ook taken en verantwoordelijkheden van WUB aan de tussenpersoon overgedragen.

Open aanstellingsbeleid
Welke lessen zijn hier voor andere aanbieders van financiële producten uit te trekken? Om te beginnen is het verstandig een open aanstellingsbeleid te voeren. Èn dit duidelijk aan potentiële klanten te communiceren. Het kan zijn dat een aanbieder geen open aanstellingsbeleid wil voeren, maar dat met een selecte groep van financieel adviseurs wordt gewerkt. Dan doet zij er goed aan om bijvoorbeeld op haar website duidelijk te maken dat de financieel adviseurs zelfstandig zijn en in opdracht van de klant bemiddelen. Belangrijk is of de klant de adviseur zelf heeft gekozen of dat de aanbieder de adviseur heeft aangedragen.

Ook de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst tussen aanbieder en tussenpersoon speelt een rol. Hoe specifieker wordt voorgeschreven op welke wijze de tussenpersoon zijn werkzaamheden dient te verrichten, hoe groter de kans (of: het risico) dat de rechter zal oordelen dat de tussenpersoon de hulppersoon van de aanbieder is.
Kortom: als een aanbieder te veel de touwtjes in handen tracht te houden, wordt zij door de rechter mogelijk aan één van die touwtjes opgeknoopt.

Reageer op dit artikel