blog

ZIN in adviseren

Branche

ZIN in adviseren

Tegen het einde van het jaar word ik altijd onrustig. Als vrouw des huizes mag ik dan over de grote kostenposten voor het volgende jaar beslissen. Wel of geen vakantie boeken? Gaan we de ziektekostenverzekering heroverwegen en wat doen we met de auto?

Ik heb een gezin met twee tieners. We willen allemaal veel en daarom moet ik scherp blijven. Maar na elke beslissing blijf ik achter met de twijfel dat ik misschien tóch die andere ziektekostenverzekering had moeten kiezen. Niet dat het mij aan informatie ontbreekt en rekenen kan ik ook. Maar ja, hoe wéég ik alle factoren van belang?
Onze adviseur brengt ons rust
Gelukkig hebben wij alle andere verzekeringen ondergebracht bij Martin. Martin is altijd vrolijk. Met zijn bulderende lach geeft hij je het vertrouwen dat alles onder controle is en dat geeft rust. En je merkt dat hij van zijn vak houdt. ‘Wie zo enthousiast is zal ook kwaliteit leveren’, denk ik dan. Hoe komt het dat hij zo ontspannen is, vraag ik hem wel eens: "Ik ben op een dag gestopt met een ideaalbeeld van mezelf na te streven", zegt Martin dan. "Ik stel hele hoge eisen aan mijn vakkennis en klantgerichtheid, maar niet aan wie ik ben. Ik houd van voetballen en van timmeren en ik vraag veel klanten om advies over hoe ik iets in elkaar moet zetten."
Persoonlijke zingeving is de sleutel tot vertrouwen
Met zijn ontspannen houding oogst Martin vertrouwen. Hij zou model kunnen staan voor mijn trainingen ‘ZIN in advies’. ZIN staat voor persoonlijke zingeving en is gebaseerd op 3 pijlers:

  • Verbinding met jezelf: straal rust uit en heb vertrouwen in wie je werkelijk bent.
  • Verbinding met de ander: maak werkelijk contact met je cliënten.
  • Verbinding met je vak: laat zien dat je houdt van je werk. Dat geeft de cliënt het vertrouwen dat je niet anders kúnt dan kwaliteit leveren.

Een persoonlijke aanpak is iets dat steeds meer van mensen gevraagd wordt. Maar wie zichzelf laat zien is kwetsbaar. Vandaar dat ik vaak afsluit met een les in levenskunst: de kunst om, ook bij weerstand en teleurstellingen, vast te houden aan hoogst eigen zingeving.

Reageer op dit artikel