blog

Waar is het infuus?

Branche

Waar is het infuus?

Een van de grootste bedreigingen binnen veel bedrijven is het verdwijnen van kennis. Vaak omdat oudere, ervaren medewerkers uit dienst treden zonder dat de kennis overgebracht wordt op andere jongere medewerkers.

De babyboomers nemen in de komende jaren massaal afscheid van hun werkplek. Wat je nu helaas nog steeds ziet gebeuren, is dat deze dames en heren na een tijdje worden ingehuurd als duurbetaalde consultant. Omdat ze naast hun plastic boterhammen doosjes ook hun kennis meenamen. Zonder dit eerst overgedragen te hebben aan jongere medewerkers. Hierdoor ontstaat een ‘brain drain’ die verholpen moet worden met een lek infuus.

Naast het feit dat dit veel geld kost, is het ook nadelig voor de continuïteit van de branche. Iets wat men name door bedrijven zelf dient te worden opgepakt, maar ook de jongeren kunnen branchebreed hun steentje bijdragen.

Mentor-buddy

Vanuit Young InSurance hebben wij dan ook het plan opgevat om een mentor-buddy systeem in te richten. Het idee is om een jong blaadje te koppelen aan een oude rot in het vak. In een periode van ongeveer een half jaar komt men enkele keren samen om elkaars werkwijze te zien, kennis uit te wisselen en vooral om ervaringen te delen.

Het is zeer positief om te zien dat dit door zowel onze leden maar ook door potentiële mentors goed wordt opgepakt. Deze week hebben we een aantal gesprekken om een en ander handen en voeten te geven.

De bedrijven zorgen voor het werven én vasthouden van jonge werknemers en dienen daarbij hun oudere medewerkers niet uit het oog te verliezen.
Young InSurance zorgt dan voor integrale branchekennis- en ervaringsoverdracht.

Kruisbestuiving! Niet alleen omdat het moet, maar met name omdat het gewoon leuk is. Wel met als doel de brain drain om te zetten in een brain gain!
Ook u mag meehelpen, graag zelfs!

Reageer op dit artikel