nieuws

Rechtsbijstandverzekeraars ontmoedigen vrije advocaatkeuze

Archief

Rechtsbijstandverzekeraars ontmoedigen vrije advocaatkeuze

Rechtsbijstandverzekeraars in Nederland proberen al anderhalf jaar verzekerden te ontmoedigen om externe advocaten in te schakelen. Dat doen ze door polissen aan te passen, premies te verhogen of meer advocaten in dienst te nemen. Dat schrijft het FD vandaag.

Eind 2013 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat verzekerden (onder voorwaarden) zelf een advocaat mogen kiezen om hen bij te staan, buiten de juridische hulp die de rechtsbijstandverzekeraar biedt. Dat betekende een forse verhoging van de potentiële schadelast voor verzekeraars. “Er lopen bovendien nog rechtszaken die de sluizen verder open dreigen te zetten, ten koste van de rechtsbijstandverzekeraars”, aldus het FD. DAS geeft aan dat sinds de uitspraak van het Hof 30% meer zaken zijn uitbesteed aan advocaten. Voorheen schakelde 3% van de verzekerden een externe advocaat in. Bij DAS is het rendement op verzekeringsproducten met 5% gedaald. “Een dergelijke daling maakt op termijn de rechtsbijstandsverzekering slechts marginaal rendabel”, aldus DAS, dat nu een eigen risico van € 250 hanteert als een klant zelf een advocaat kiest. Bovendien is het maximaal te declareren bedrag verlaagd; de premie is dit jaar met 4% gestegen.

Extra advocaten
Bij Arag kan maximaal € 6.000 aan externe advocaatkosten worden gedeclareerd in gevallen waarin dat formeel niet nodig is. SRK breidt het aantal advocaten in loondienst uit: dat groeit van 42 naar 63. “De extra advocaten worden ingezet om de verzekerden ervan te overtuigen dat ze helemaal niet naar een externe advocaat hoeven”, zegt SRK-directeur Peter Leermakers. Bij zijn bedrijf wordt in 2% van de gevallen een externe advocaat ingeschakeld. Die is volgens hem tot vijf keer duurder dan een interne advocaat. Van de 6 bij SRK aangesloten verzekeraars heeft alleen Aegon de voorwaarden gewijzigd: het maximaal te vergoeden bedrag is verlaagd.

Volgens Achmea Rechtsbijstand valt het allemaal wel mee: op jaarbasis zou het gaan om enkele honderden verzekerden extra die gebruik maken van hun recht op vrije advocatenkeuze; in totaal krijgt Achmea 167.000 rechtshulpverzoeken per jaar. Voor particulieren is wel een declaratieplafond van € 8.000 ingesteld; voor bedrijven ligt de limiet op € 10.000.

Reageer op dit artikel