nieuws

Provisieverbod ook voor PPI-producten

Archief

Minister Dijsselbloem heeft het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 ter consultatie aangeboden aan de markt. In het wijzigingsbesluit wordt een aantal zaken met betrekking tot het provisieverbod aangepast: zo gaat voor crowdfundingplatformen onder voorwaarden een uitzondering gelden en wordt het verbod ook van toepassing op het aanbod van PPI’s.

Provisieverbod ook voor PPI-producten

De consultatie loopt tot 29 april: tot die datum kunnen belanghebbenden hun reactie geven op de voorgenomen wetswijziging per 1 januari volgend jaar. Daarin is het provisieverbod uitgebreid tot het bemiddelen en adviseren in producten van PPI’s (premiepensioenvorderingen). “Zowel premiepensioenvorderingen als pensioenverzekeringen zijn geschikt om een pensioen op te bouwen in de tweede pijler. Het belang om ongewenste sturing vanuit de aanbieder richting adviseur of bemiddelaar te voorkomen is bij beide producten gelijk. Om deze ongewenste sturing te voorkomen en om een gelijk speelveld te creëren is het provisieverbod nu ook van toepassing verklaard op het bemiddelen en adviseren in premiepensioenvorderingen.”

Beleggingspolissen
Verder wordt het voor verzekeraars verboden om voor beleggingsverzekeringen van beheerders van beleggingsinstellingen provisie te ontvangen. “Omdat ook bij beleggingsverzekeringen sprake kan zijn van ongewenste prikkels bij het samenstellen van het product, is het wenselijk om ook voor het aanbieden van deze producten het ontvangen van elke vorm van beloning of vergoeding van beheerders van beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) te verbieden. Bovendien hebben beleggingsverzekeringen in wezen hetzelfde doel als de producten waar de dienstverlening van beleggingsondernemingen op ziet, namelijk vermogensopbouw door middel van beleggingen. Daardoor is het ook voor een gelijk speelveld tussen verzekeraars en beleggingsondernemingen van belang dat de (financiële) band tussen verzekeraars en beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s wordt doorgeknipt.”

Crowdfunding
Dijsselbloem wil het provisieverbod voor crowdfundingplatformen met ingang van volgend jaar juist opheffen. Nu mogen ondernemingen die op zoek zijn naar financiering het platform niet betalen. “Die vergoeding kan echter een belangrijke vorm van inkomsten zijn voor platformen voor equity-based crowdfunding”, aldus Dijsselbloem. Voor die vorm van crowdfunding zou het verbod dan ook moeten vervallen; platformen die van die uitzondering gebruik willen maken, moeten zich wel melden bij de AFM. Die schat de omvang van de markt voor crowdfunding op zo’n € 37 mln.

Reageer op dit artikel