nieuws

NOPD: pensioengeld niet per se na pensioen gebruiken

Archief

Voor de invulling en aanwending van pensioen moet in de toekomst een veel bredere en meer op individuele leest geschoeide regeling komen, zo stelt de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) in een ‘lentestatement’. “Pensioen blijft de facto gewoon een zak met geld, die gereserveerd staat voor ‘later’. Dat ‘later’ hoeft echter niet per se de pensioendatum te zijn.”

NOPD: pensioengeld niet per se na pensioen gebruiken

Vanaf een vastgestelde datum fulltime met pensioen: dat behoort inmiddels tot de voltooid verleden tijd, aldus de NOPD. “Gezien de demografische ontwikkelingen, de toekomstige arbeidskrapte én de inmiddels algemene wens en noodzaak tot individualisering en flexibilisering kan en moet ons inziens meer met ‘pensioen(geld)’ gedaan kunnen worden.” Een optie is de aflossing van de hypotheek of de aankoop van een eigen woning. “Dit kan zowel met de premie (werkgevers- en werknemersdeel) als met het opgebouwde pensioengeld.” Dat kan ook worden aangewend voor een sabbatical of voor zorg- of studieverlof. “Een 53-jarige mag best twee jaar pensioeninkomen gebruiken voor omscholing om het zodoende langer op de arbeidsmarkt vol te houden. Feitelijk is dit de oude Levensloopregeling. Het probleem daarmee was de deelname en vooral de aanwending. Pensioen(geld) is er en de mogelijkheden om dat in overleg met de werkgever aan te wenden, moeten dus verbeterd worden.”

Doorbeleggen of ineens uitkeren
Pensioenkapitaal zou ook benut moeten kunnen worden als investering in een eigen bedrijf. Een (gedeeltelijke) uitkering ineens na pensioendatum zou ook een optie moeten zijn als het aan de NOPD ligt: “Gewoon om direct leuke dingen mee te doen. Uiteraard moet er een acceptabel pensioen overblijven.”
Anderzijds zou voor doorbeleggen met het pensioenkapitaal ook een regeling moeten bestaan: “Waarom staatssecretaris Klijnsma dit niet voortvarend regelt – en daarmee diegenen die nú pensioen moeten aankopen ontziet – is ons een raadsel. De optie om eerst een uitkering aan te kopen tot bijvoorbeeld 2016, ervan uitgaande dat de wetgeving inzake doorbeleggen na pensioendatum dan geëffectueerd is, is toch niet zo moeilijk?” Andere suggesties zijn het afstappen van een levenslange pensioenuitkering, het door zzp’ers toevoegen van het pensioengeld aan een lijfrentepot en nieuwe keuzes maken na de pensioendatum.

Zelfredzaamheid
Centraal daarin staat het pensioensysteem zelf, zegt de NOPD. “Het tendeert steeds meer naar een individueel systeem, met daarin duidelijke eigendomsverhoudingen. Voeg daarbij veel meer vertrouwen in de zelfredzaamheid van mensen, mede op basis van betere pensioencommunicatie zoals de wet vanaf juli gaat afdwingen. Een gepensioneerde heeft zijn leven lang financiële keuzes gemaakt, dat kan hij dus ook echt wel ná pensioendatum.”

Reageer op dit artikel