nieuws

Gedragscode voor raad van toezicht AFM

Archief

Gedragscode voor raad van toezicht AFM

De raad van toezicht van de AFM krijgt een eigen gedragscode. Dat is een van de maatregelen die minister Dijsselbloem (Financiën) in samenspraak met de toezichthouder heeft genomen om het interne toezicht bij de AFM te verbeteren, zo schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Er komt geen speciale functionaris die aan de minister gaat rapporteren.

Eind vorig jaar kondigde de minister maatregelen aan na een onderzoek naar de praktijk van compliance, nevenfuncties en integriteit binnen de raad van toezicht van de AFM. Hoewel er geen misstanden waren gesignaleerd, was er wel sprake van “een slordige cultuur”. Die had betrekking op bijvoorbeeld niet-gemelde privé-beleggingstransacties of bepaalde nevenfuncties. Onduidelijk was of en wanneer zulke zaken moesten worden gemeld en wanneer zij niet door de beugel konden. De commissie die het onderzoek vorig jaar heeft gedaan, deed de aanbeveling om een speciale toezichthouder in de raad van toezicht te benoemen die de minister zou informeren over de gang van zaken. Die aanbeveling heeft Dijsselbloem niet overgenomen.

Open cultuur
In de nu te nemen maatregelen spelen de aspecten gedrag en cultuur een centrale rol. Daartoe is een gedragscode geïntroduceerd. “In deze gedragscode zullen bijvoorbeeld belangrijke waarden als integriteit, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid worden opgenomen.” De kennis van compliancegerelateerde onderwerpen zal worden vergroot door daaraan in het introductieprogramma voor nieuwe leden en het vervolgprogramma voor bestaande leden expliciet aandacht te besteden. “Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van een open cultuur binnen de raad van toezicht waarin men elkaar kan aanspreken op elkaars gedrag.”
Voor nevenactiviteiten is een nieuw kader opgesteld. Die activiteiten worden voortaan door de volledige raad getoetst en niet meer alleen door de voorzitter. Ze moeten bovendien altijd vooraf worden gemeld. Bovendien is de lijst met niet acceptabele nevenfuncties uitgebreid. Bij de beoordeling of zo’n functie toelaatbaar is, zal de compliance officer van de AFM een adviserende rol krijgen. Dat is ook het geval bij financiële privébelangen die moeten worden afgestoten of bevroren.
De compliancefunctie van de AFM wordt verduidelijkt met een zogeheten ‘compliance charter’, waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken functionaris is vastgelegd. “Daarnaast zal het onderwerp compliance een vast agendapunt worden in de vergaderingen van de raad van toezicht.”

De raad van toezicht bestaat nu alleen uit Diana van Everdingen. Vorig jaar verlieten Henriëtte Prast, Joop Feilzer en Maarten Schönfeld de raad. Voorzitter George Möller ruimde begin dit jaar het veld. Hun vervangers worden binnen enkele maanden bekend. “Het wervingsproces is in volle gang”, aldus Dijsselbloem.

Reageer op dit artikel