nieuws

Bonden zien terugkeer graaicultuur bij NN

Archief

Vakbonden CNV en FNV hebben met afkeer kennisgenomen van de jaarcijfers van ING en Nationale-Nederlanden. “Schaamteloos vervallen ING Bank en NN in oud beloningsbeleid voor de top. De graaicultuur lijkt terug van weggeweest.” Een van de redenen van de verontwaardiging is dat NN-topman Lard Friese over dit jaar (onder voorwaarden) volgens CNV Dienstenbond zijn vaste salaris met 63% ziet stijgen. De bond wil dat de overheid ingrijpt.

Bonden zien terugkeer graaicultuur bij NN

De ‘exorbitante salarisstijging’ wordt berekend over Frieses vaste inkomen van € 850.000. Daarnaast kan hij bij goed presteren nog rekenen op een variabele beloning van 20%. ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers gaat volgend jaar 28% meer verdienen: € 1,63 (1,27) mln. Ook hij kan daarnaast een bonus van 20% opstrijken. “Wat CNV Dienstenbond betreft is hier sprake van ongewenst oud gedrag en oude cultuur. Het CNV wijst er bovendien op dat ook het parlement en de regering dit aan banden wilden leggen met de wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het CNV roept dan ook minister Dijsselbloem op in contact te treden met de concerns en hen te manen tot ander gedrag en andere beloningsafspraken.”

Onbegrijpelijk
Bestuurder Ike Wiersinga ergert zich vooral aan het omzeilen van de nieuwe wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen, die de variabele beloning maximeert op 20%. ING en NN krikken als alternatief gewoon het vaste salaris op, stelt ze. “Alsof er niets gebeurd is. Alsof er geen financiële crisis is geweest. Alsof er geen massaontslagen zijn gevallen. Alsof er geen maatschappelijke verontwaardiging is geweest over het gedrag van bankiers. Dat maakt de salarisstijgingen die zijn voorzien onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.”
Volgens ING zijn de salarisstijgingen lager dan gemiddeld in de markt. “Het is een toelichting die past in het oude denken, terwijl de bank de afgelopen jaren juist proclameerde nieuwe waarden te willen omarmen. Klantbelang en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan daarbij hoog in het vaandel. Nu de bank echter afscheid heeft genomen van het infuus van de overheid en net weer op eigen benen kan staan, lijkt de eigen portemonnee weer de boventoon te voeren.”
Wiersinga geeft aan dat de bonden de salaristoename aan de top in elk geval zullen gebruiken bij de cao-onderhandelingen in het najaar. “Als de top beloond wordt voor goede resultaten, dan geldt dat ook voor de medewerkers.”
FNV spreekt dezelfde taal, al berekent de bond een wat mildere salarisstijging voor Friese: 40%. Bestuurder Gerard van Hees: “De top lijkt totaal gespeend te zijn van maatschappelijke zelfreflectie en leeft in een eigen werkelijkheid. Los van wat op de werkvloer, bij de klanten en op straat leeft.” FNV vindt dat de hoogste inkomens mogen inclusief bonussen niet meer dan 20 keer zo hoog mogen zijn als de laagste inkomens in een bedrijf. “Daar voldoet het nu totaal niet aan. Voor beide bedrijven zouden de laagste salarissen dan eigenlijk verdubbeld moeten worden.”

Cijfers
Friese kwam over 2014 uit op een totale brutobeloning van € 1.911.000, inclusief € 850.000 aan variabele beloning en € 180.000 aan pensioenkosten. Voor dit jaar komt het totale basissalaris van de NN-baas uit op € 1.180.000, waarvan € 236.000 in aandelen. De maximale directe beloning (zonder pensioenvoorzieningen en andere emolumenten) gaat volgens het NN-jaarverslag naar € 1.416.000: 17% lager dan de directe beloning van € 1.700.000 die Friese vorig jaar ten deel viel.
Van andere grote verzekeraars zijn de 2014-beloningscijfers nog niet bekend. Aegon-topman Alex Wynaendts ontving in 2013 als vast salaris € 1.049.156. De variabele beloning liep op tot € 1.031.635 en wordt gespreid uitgekeerd. Toenmalig Delta Lloyd-bestuursvoorzitter Niek Hoek kreeg in 2013 een vaste beloning van € 800.000. De variabele beloning bij het behalen van de doelstellingen is dat jaar teruggebracht van 100% naar 50%. Gerard van Olphen ontving in 2013 als bestuursvoorzitter van SNS Reaal een vast salaris van € 510.000 en € 90.000 aan pensioenbijdragen. Vanwege de nationalisatie was er geen variabele beloning van toepassing. Willem van Duin kon als Achmea-topman over 2013 een vast salaris van € 931.000 tegemoet zien. De variabele beloning was maximaal 30% (maximaal 45% bij het beter presteren dan vooraf gestelde doelen).

Reageer op dit artikel